Oprogramowanie statystyczne, inżynierskie i naukowe

Niejednego inżyniera czy naukowca na tegorocznych targach oprogramowania Softarg w Katowicach mogła zachwycić bogata oferta dwu krakowskich firm - Gambit (tel. 21 59 11) i Companion (tel. 36 96 80). Firmy te prezentowały narzędzia niezbędne do statystycznej obróbki danych pochodzących z przeprowadzanych eksperymentów czy pomiarów inżynierskich oraz do przeprowadzenia i prezentacji skomplikowanych obliczeń czy analiz. Producentami tych narzędzi są specjalizujące się w tej tematyce firmy z całego świata.

Niejednego inżyniera czy naukowca na tegorocznych targach oprogramowania Softarg w Katowicach mogła zachwycić bogata oferta dwu krakowskich firm - Gambit (tel. 21 59 11) i Companion (tel. 36 96 80). Firmy te prezentowały narzędzia niezbędne do statystycznej obróbki danych pochodzących z przeprowadzanych eksperymentów czy pomiarów inżynierskich oraz do przeprowadzenia i prezentacji skomplikowanych obliczeń czy analiz. Producentami tych narzędzi są specjalizujące się w tej tematyce firmy z całego świata.

Firma Gambit oferuje kilkanaście takich pakietów. Wymieńmy chociażby niektóre z nich.

Cademo (DOS, 755 USD) wspomaga planowanie eksperymentów i pomaga wybrać model statystyczny, który najlepiej odzwierciedla ich rezultaty. Giants (DOS, 555 USD) to program do matematycznego modelowania i statystycznej analizy danych zależnych czasowo. Pakiet N (DOS, 255 USD) pozwala na obliczenie minimalnych rozmiarów próbki statystycznej oraz wartości krytycznych dla testów zgodności i rozbieżności przyjętego modelu. Rancode-plus (DOS, 155 USD) to program do tworzenia liczb losowych. Quest (DOS, 655 USD) rozwiązuje (wykorzystując zaawansowane procedury numeryczne) problemy z zakresu kolejek. STATlab (Win, 755 USD) umożliwia graficzną analizę danych. Testimate (DOS, 755 USD) to program do dokładnego testowania i estymacji wartości oczekiwanej.

Oferta drugiej krakowskiej firmy, Companion w zakresie omawianej tematyki jest również bardzo duża i różnorodna. Wymienimy niektóre z oferowanych pakietów.

Program Systat wykonany przez Systat Inc. (wersja 5.03 dla DOS, za ok. 20 mln zł; dostępna także wersja dla Windows w tej samej cenie) wyposażony jest w pełen zakres narzędzi statystycznych: T-testy, analiza grupowa, korelacje, stosowanie regresji budowanych w oparciu o różne modele matematyczne, itd. Dodatkowa zaleta pakietu to możliwości graficzne wysokiej klasy. Pakiet jest laureatem rankingu przeprowadzonego w br. na podstawie ankiet czasopism PC-Week i InfoWorld na najlepszy program statystyczny.

Program SPSS (Base System + Statistics + Adv. Statistics, kosztuje ok. 23 mln zł) jest znanym i szeroko stosowanym od lat zestawem narzędzi statystycznych dla profesjonalistów. Był pierwszym pakietem statystycznym na PC. Ze względu na zastosowanie w takich dziedzinach jak badania rynkowe, nauki społeczne, zarządzanie kadrami jest często określany jako pakiet wspomagający podejmowanie decyzji. Wersja dla Windows (Base System + Adv. Statistics + Prof. St.) kosztuje ok. 37 mln zł. Producentem tych programów jest SPSS, Inc. Pakiet jest dostępny na wielu platformach sprzętowych.

Sporą popularnością w Polsce cieszy się pakiet Statgraphics firmy Magnugistic. Oferowana jest obecnie (szybsza od swej poprzedniczki) wersja Statgraphics Plus, która kosztuje ok. 35 mln zł (cena edukacyjna ok. 20 mln zł). Firma Gambit również ma w swej ofercie te programy, proponując jednocześnie nakładkę Statg-PL, pozwalającą operować polskimi znakami w trybie edycji w pakiecie Statgraphics.

Pakiet BEASY (Boundary Element Analysis System, wersja dla PC kosztuje ponad 138 mln zł, cena edukacyjna ponad 38 mln zł), ściśle zintegrowany z systemami CAD pozwala na zbudowanie modelu elementu i przeprowadzenie numerycznej symulacji procesów fizycznych zachodzących w czasie jego eksploatacji. Dotyczyć to może takich zjawisk fizycznych jak: naprężenia (w tym naprężenia termiczne), mechanika pękań, przepływy energii cieplnej, akustyka, elektrostatyka, itp. Teoretycznym zapleczem pakietu jest metoda elementów brzegowych, która przyspiesza 10-25 krotnie czas przygotowania danych w odniesieniu do klasycznej metody elementu skończonego. BEASY zawiera zintegrowane środowisko graficzne do tworzenia modeli i przedstawiania rezultatów analizy. Pracuje na wielu platformach sprzętowych, w tym na stacjach Sun, HP 9000/700, IBM RS/6000, DECStation, Silicon Graphics a także niektórych minikomputerach i mainframe'ach.

Spośród wielu równie wyrafinowanych pakietów należy wymienić Mathematica (producent Wolfram Research Inc., do obliczeń i analiz matematycznych, cena wynosi 13 mln, cena eduk. ok 10 mln), Mathcad (producent Math-Soft, wspomaga prace m.in. inżynierów, ekonomistów, fizyków w zakresie obliczeń matematycznych, wersja dla DOS 8,45 mln, cena ed. 5,7 mln zł, istnieje również wersja dla Windows), ceny te same) i wiele, wiele innych.

Ceny z oferty firmy Companion z Krakowa pochodzą z czasów, gdy dolar kosztował 19 510 zł. Podane ceny towarów obu firm nie zawierają podatku VAT.


TOP 200