Oprogramowanie open source dorasta

Firmy decydują się na wdrożenie oprogramowania rozwijanego w modelu open source, główną przyczyną jest dobra jakość, a nie tylko niskie koszty.

65%

użytkowników open source ma w pełni udokumentowane plany strategiczne wykorzystania oprogramowania rozwijanego w tym modelu, a kolejne 32% buduje takie plany.

Najczęściej oprogramowanie wykorzystywane jest w serwerach i aplikacjach WWW, ale wiele firm deklaruje dalsze wdrożenia i inwestycje. wyszło z okresu niemowlęcego i znajduje swoją drogę do wielu organizacji.

W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez firmę konsultingową PLC, 50% respondentów z 300 dużych organizacji odpowiedziało, że już w pełni używa oprogramowania open source, a następne 28%, że z nim eksperymentuje. Ponad dwie trzecie (69%) ankietowanych odpowiedziało, że spodziewa się zwiększenia swoich inwestycji w oprogramowanie rozwijane w tym modelu.

Wdrożenie open source jest najszersze na niższych poziomach infrastruktury, ale według Paula Daugherty'ego, głównego architekta technologii w Accenture, zmierza w kierunku wyższych poziomów. Według niego, powszechnie stosuje się je w serwerach oraz aplikacjach WWW, wiele firm rozważa zastosowanie elementów oprogramowania open source typu framework, middleware czy oprogramowania integrującego. Niektóre korzystają z aplikacji z zakresu analityki biznesowej, budowy portali WWW czy zarządzania treścią.

Kod zostaje w firmie

Fundamentem rozwoju aplikacji w modelu open source jest dzielenie się kodem z resztą społeczności, ale w badaniu Accenture dotyczącym 300 organizacji tylko 29% respondentów powiedziało, że ich kod znajdzie drogę do społeczności. Czemu tak niewielu się dzieli? Wielkie firmy uważają, że kod przez nie tworzony zapewnia przewagę w konkurencji - mówi Paul Daugherty, główny architekt technologii w Accenture.

Według Daugherty'ego zasady udostępniania kodu przedsiębiorstw nieprędko się zmienią, zwłaszcza jeśli open source wkroczy na teren aplikacji decydujących o istnieniu przedsiębiorstwa. Niemniej jednak w miarę zdobywania doświadczeń, gdy wyraźniej będą widzieć korzyść ze współpracy, ich udział w społeczności będzie bardziej prawdopodobny. Zaletą dla przedsiębiorstwa są niższe koszty utrzymania, kiedy rozszerzaniem i unowocześnianiem oprogramowania zajmuje się społeczność.

Wcześnie w ruch open source włączył się gigant finansowy JPMorgan Chase Bank Inc. Przykładowo JPMorgan współtworzył protokół AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) na własne potrzeby, a przekazał go do dalszego rozwoju w postaci otwartego standardu. Dziś AMQP można znaleźć w middleware komunikacyjnym Enterprise MRG firmy Red Hat.


TOP 200