Oprogramowanie konwencjonalne kontra usługi

Od dekady znane są korzyści z dostarczania funkcjonalności oprogramowania za pośrednictwem Internetu: brak instalacji, niezależność od jakiejkolwiek platformy, dostęp wszędzie i o każdej porze, gwarancja stałego ulepszania.

Od dekady znane są korzyści z dostarczania funkcjonalności oprogramowania za pośrednictwem Internetu: brak instalacji, niezależność od jakiejkolwiek platformy, dostęp wszędzie i o każdej porze, gwarancja stałego ulepszania.

Wady są równie oczywiste lub takimi się wydają. Aplikacje wykorzystujące przeglądarkę nie dorównują konwencjonalnemu oprogramowaniu w zakresie możliwej interaktywności, szybkości reakcji czy możliwości korzystania offline z lokalnej bazy danych. Jednak ponowne zainteresowanie technikami, takimi jak AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), może znacznie złagodzić pierwsze dwa zastrzeżenia.

Więcej online

Oprogramowanie konwencjonalne kontra usługi

Oprogramowanie jako usługa Microsoftu

Oprogramowanie wykorzystujące przeglądarkę zawsze miało możliwość wykorzystywania dynamicznych interakcji dzięki DHTML (Dynamic HTML). Ma także zdolność autonomicznej interakcji ze zdalnymi usługami XML. Te dwie funkcjonalności - które niedawno zyskały status przeglądarkowego de facto standardu - są siłą napędową aplikacji webowych nowej generacji, znacznie bogatszych i szybciej reagujących. I chociaż brak modelu dla użytkowania ich offline pozostaje istotnym czynnikiem ograniczającym, to jego znaczenie zmniejsza się w miarę, jak szybkie połączenia stają się coraz bardziej dostępne.

Sprzyja to rywalizacji pomiędzy oprogramowaniem starego typu - które musi być żmudnie instalowane i konfigurowane - a udostępnianym w formie usługi, dostarczanej dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

Brak jednego modelu

Rzeczywistość jest oczywiście bardziej skomplikowana. Pełne aplikacje w stylu AJAX (np. Google Gmail) nie instalują się same w sensie konwencjonalnym, ale dokonują procesu odświeżania swojego kodu za każdym razem, gdy są używane. Jaka jest różnica pomiędzy instalowaniem kodu a tylko jego przechwytywaniem? Jest to trochę zagmatwane - zarówno dla zasobów JavaScript i XML, jak i dla apletów Javy czy .Net.

Pomimo braku oficjalnego modelu dla pamięci lokalnej, istnieją różne mechanizmy realizujące te funkcje. Internet Explorer 5 wprowadził ograniczoną możliwość buforowania nazywaną "UserData behavior". General Interface firmy Tibco, jeden z większych zestawów narzędzi AJAX, używa bufora przeglądarki do przechowywania i odbioru plików XML. Projekt Alchemy firmy DEA, który jest ukierunkowany na formalizowanie idei pamięci danych XML dostępnej z przeglądarki, pojawił się niedawno, ale można sądzić, że będzie on w pewnej formie upowszechniony. Różnorodne podejścia - obejmujące aplikacje wykorzystujące przeglądarkę, hybrydy wykorzystujące aplety Javy oraz technologie on-demand, takie jak Java Web Start i .Net ClickOne - muszą zapewniać te same cechy: uniwersalność, bogate wzorce interaktywności, bezpieczne wykonywanie i bezpieczny dostęp do pamięci lokalnej.

Usługi są "trendy"

Według IDC najbardziej popularne typy oprogramowania, już dostarczanego w formie usługi, to (w kolejności):

1. Lista płac

2. Księgowanie

3. Wykrywanie wtargnięć

4. Konferencje webowe

5. Narzędzia programistyczne

6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

7. Poczta elektroniczna

8. Automatyzacja sprzedaży

9. Kadry

10. Praca grupowa

Te same badania pokazały, że wśród specjalistów IT w Stanach Zjednoczonych 73% zakupiło już lub zamierza skorzystać z oferty oprogramowania jako usługi. Wyniki sondażu oraz ogólny trend rozwoju rozwiązań reprezentowanych przez terminy Web 2, on-demand computing, "oprogramowanie jako usługa" i web services pokazują, że dla klasycznego oprogramowania, które jest dostarczane i instalowane u użytkownika, nadchodzą trudne czasy.


TOP 200