Oprogramowanie do automatycznego szyfrowania

Problem z szyfrowaniem plików polega na tym, że użytkownicy często w ogóle zapominają o wykonaniu takiej czynności. Nowy system serwerowy firmy Applied Security ma usunąć tę niedogodność, powierzając podejmowanie decyzji o szyfrowaniu administratorom.

Oprogramowanie o nazwie fideAS file enterprise, może być używane do szyfrowania plików lub folderów na pecetach, laptopach, a nawet serwerach. Zintegrowane z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory, w celu łatwiejszego zarządzania, nie angażuje do procesu szyfrowania użytkownika urządzenia. Szyfrowanie jest wykonywane w sposób transparentny dla użytkownika na podstawie reguł polityki określających, które dane muszą być szyfrowane.

Problem dystrybucji kluczy, pozwalających na deszyfrowanie plików, może być rozwiązany poprzez karty czipowe, tokeny lub urządzenia USB. W celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia, rozdzielone są role administrowania systemem i administrowania bezpieczeństwem. Takie podejście zapewnia, że żadna osoba nie ma pełnego dostępu do kluczy.

Zobacz również:

Oprogramowanie ma kilka użytecznych mechanizmów. Można wymuszać m.in. stopień kontroli punktów końcowych sieci, blokować podłączenie nieautoryzowanych dysków czy pamięci USB i automatycznie szyfrować załączniki poczty elektronicznej.

Oddzielne, bezpłatne narzędzie dla peceta, fideAS file safe, może być używane do bezpośredniego szyfrowania desktopa na poziomie AES-256, obejmującego również dane zawarte w załącznikach pocztowych.

Jednym z większych korzyści ze stosowania rozwiązania szyfrowania Applied Security jest to, że może ono zabezpieczać "swobodne" systemy klienckie, takie jak laptopy, które większość czasu są zazwyczaj poza systemem bezpieczeństwa sieci, bez konieczności stosowania kłopotliwych systemów pełnego szyfrowania dysków.


TOP 200