Oprogramowanie dla telepracownika

Serwer iFolder jest platformą, która służy do przechowywania danych i zarządzania nimi. Zapewnia również mechanizmy tworzenia zapasowych kopii danych. Administrator ma możliwość zarządzania i monitorowania stanu serwera przez przeglądarkę webową. Serwer iFolder działa na specjalnej, okrojonej i zabezpieczonej wersji serwera webowego (Apache lub IIS).

Pojedynczy serwer iFolder jest w stanie obsłużyć około 10 tys. użytkowników. Organizacje, które wymagają większego potencjału mogą połączyć wiele serwerów iFolder w jeden system.

Oprogramowanie klienckie działa w systemach Windows. Jego zadaniem jest przechowywanie danych użytkownika w specjalnym folderze i sprawdzanie, czy nie wystąpiły w nich zmiany. Wszelkie zmiany są synchronizowane z serwerem iFolder w sposób przyrostowy.

Mobilni użytkownicy korzystający z innych niż Windows systemów operacyjnych albo z urządzeń PDA również mogą skorzystać z zalet iFolder. Wystarczy do tego zwykła przeglądarka internetowa, z której poziomu, po zalogowaniu się w specjalnym oknie, mamy dostęp do swoich plików. Interfejs webowy umożliwia ściąganie, umieszczanie, zmianę nazwy oraz tworzenie nowych folderów na serwerze iFolder.

Na podobnej zasadzie działa również kilka mniej znanych i prostszych rozwiązań, między innymi oprogramowanie amerykańskiej firmy Teleworking Software.

Dostęp do zdalnego komputera

Pracownicy, którzy swój podstawowy komputer mają w biurze, będąc poza firmą, np. w delegacji, często potrzebują pobrać dane z firmowego komputera np. do laptopa, na którym aktualnie pracują. Powrót do biura za każdym razem, gdy potrzebne są określone dane, bardzo utrudniałby, a nawet uniemożliwiał im pracę. W tym przypadku z pomocą przychodzą programy pozwalające na dostęp do pulpitu odległego komputera oraz na pobranie z niego danych.

Bezpieczne mechanizmy zdalnego dostępu od dawna udostępniane są w oprogramowaniu firmy Citrix MetaFrame, opartym na technologii ICA (Independent Computing Architecture). Rozwiązania tego producenta zaliczają się należą do najbardziej zaawansowanych na rynku i są przeznaczone do prawie wszystkich platform systemowych.

Również Microsoft udostępnia możliwość zdalnej pracy w postaci usług terminalowych (terminal services) i tzw. zdalnego pulpitu (remote desktop), który wprowadzono do systemu Windows XP. Za pomocą klientów zdalnego pulpitu (RCD) można się połączyć z pulpitem Windows XP i pracować na nim nawet w trybie pełnoekranowym. Możliwe jest również podłączenie do zdalnego komputera lokalnych dysków oraz drukarki w celu przeniesienia i wydrukowania dokumentów znajdujących się na zdalnym komputerze. Programowi klienci zdalnego pulpitu są dostępni do większości wersji Windows, możliwy jest również dostęp do zdalnego pulpitu przez przeglądarkę WWW, przy czym tracimy wtedy część funkcjonalności. Inne komercyjne rozwiązania pozwalające na zdalną pracę na komputerze to np.:

  • LapLink Gold Host/Remote

  • Symantec PC Anywhere 10.5

  • GoToMyPC.

    Darmową alternatywą powyższych rozwiązań jest oprogramowanie VNC (Vitrual Network Computing), które można uruchomić z systemami Windows, Linux oraz Solaris. Oprogramowanie składa się z dwóch komponentów: serwera, który instalowany jest z systemem udostępniającym zdalny dostęp, oraz klienta instalowanego na komputerze, z którego chcemy się połączyć. Poważną wadą VNC jest brak szyfrowania przesyłanych informacji. Można jednak zabezpieczyć transmisję w prosty sposób przez SSH.


  • TOP 200