Oprogramowanie dla firmy, urzędu w wersji polskiej

Widoczną na tegorocznym Infosystemie tendencją był wzrost oferty na spolszczonego oprogramowania przeznaczonego dla obsługi urzędu, banku czy przedsiębiorstwa autorstwa firm zachodnich. Przykładami są tu oferty firm: holenderskiej Exact, niemieckiej Quantum GmbH oraz francuskiej Saari.

Widoczną na tegorocznym Infosystemie tendencją był wzrost oferty na spolszczonego oprogramowania przeznaczonego dla obsługi urzędu, banku czy przedsiębiorstwa autorstwa firm zachodnich. Przykładami są tu oferty firm: holenderskiej Exact, niemieckiej Quantum GmbH oraz francuskiej Saari.

Pierwsza z nich, firma Exact (nr 1 na rynku oprogramowania w Holandii, pierwsza w piątce software'owych firm europejskich), wchodzi na polski rynek za pośrednictwem firmy Cadena Data (Poznań, tel. 47 41 71, autora polskiej wersji językowej) z oprogramowaniem E-Account. Jest to nowoczesny zestaw oprogramowania dla komputerów i sieci klasy PC. Umożliwia organizację bazy danych dla księgowości, sprawdza ich poprawność, potrójnie kontroluje proces księgowania (przed, w czasie i po), posiada wbudowany backup i system haseł. Użytkownik może definiować własne menu i zawartość okien, może eksportować dane do prawie wszystkich stosowanych formatów plików, a także wysyłać utworzone zestawienia do pliku, na drukarkę lub na ekran. Pakiet Exact posiada też moduł grafiki prezentacyjnej oraz kalendarz, zegar i kalkulator.

Quantum GmbH z RFN (pierwsza dziesiątka firm software'owych w RFN), proponuje odbiorcy polskiemu oparty o Unix pakiet Mega. W jego skład wchodzą moduły finansów i księgowości, rachunku kosztów, ewidencji środków trwałych, kalkulacji płacy, ewidencji czasu pracy, zakupów, sprzedaży, gospodarki towarowej, fakturowania, obsługi usług oraz zarządzania magazynami zautomatyzowanymi. Pakiet może być parametryzowany przez użytkownika. W szczególności dotyczy to praw dostępu, struktury menu, połączeń do innych programów i rozmaitych baz danych, raportów, archiwizacji i zabezpieczenia danych. Mega został zrealizowany na komputerach pracujących pod kontrolą Unix w języku C i wykorzystuje wielodostęp, pracę w tle i hierarchiczny system plików i procesów. Pakiet oferuje w Polsce firma Quantum Sp. z o.o. (Warszawa, tel. 625 68 84).

Oferta francuskiej firmy Saari (największa we Francji firma w dziedzinie oprogramowania dla biznesu, zob. CW nr 9/93) została powiększona o system obsługi ewidencji handlowej Saari Negoce International. Program ten przeznaczony jest do obsługi ewidencji zakupów, sprzedaży oraz magazynów i składów. Został on opracowany z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, a także dla hurtowni i sklepów. Składa się z modułów podstawowych - Obsługa Sprzedaży (m.in. ewidencja klientów i towarów, śledzenie transakcji, rezerwacje i zestawienia statystyczne, ewidencja zapasów, fakturowania, obsługa wielu sklepów i magazynów, kalkulacja marż, śledzenie płatności, automatyczne połączenie z księgowością), Obsługa Zakupów (organizacja zaopatrzenia firmy, obsługa dostaw, faktur, zwrotów, zapewnia obsługę wielu magazynów, śledzenie płatności, automatyczne połączenie z księgowością) oraz modułu dodatkowego Obsługa Zaawansowana (zestawienia statystyczne w połączeniu z własnym językiem zapytań). Opcjonalnie oferowane są: klasyfikacja artykułów w magazynie oraz obsługa działalności handlowej poszczególnych sklepów na podstawie danych zawartych w komputerze centralnym. Oprogramowanie Saari rozprowadza na rynku krajowym firma Saari Polska (Warszawa, tel. 642 81 37), autor wersji polskiej oprogramowania Saari.


TOP 200