Oprogramowanie dla firmy

Tę część cennika można traktować jako suplement do cennika oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą lub urzędem, opublikowanego w CW-PL 7/84 i 8/85 z 15 i 22 lutego 1993 r. Ceny programów i związanych z nimi usług podano w milionach zł.

Tę część cennika można traktować jako suplement do cennika oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą lub urzędem, opublikowanego w CW-PL 7/84 i 8/85 z 15 i 22 lutego 1993 r. Ceny programów i związanych z nimi usług podano w milionach zł.

Programy pochodzące ze spółki Giga z Katowic mogą być zastosowane w niewielkich firmach do prowadzenia księgowości, listy płac czy też magazynu. Istnieją odpowiedniki sieciowe dla wersji jednostanowiskowej programu. Warto zauważyć, że niektórych programów Giga nie sprzedaje bez usługi wdrożenia.

Bydgoska spółka EKORG, którą spotkaliśmy na targach Komputer '93 (Bydgoszcz 6-9 marca) oferuje oprogramowanie dla nieco większych firm. Wersje programów Rachunkowość Zarządcza i Zbyt pracujące w wielostanowiskowych wersjach pod Unixem mogą znaleźć zastosowanie zarówno w firmach prywatnych jak i w przedsiębiorstwach państwowych. Obok tych wielofunkcyjnych pakietów EKORG oferuje również drobiazgi. Można do nich zaliczyć zbiór makroinstrukcji do prowadzenia analiz ekonomicznych arkuszem kalkulacyjnym Lotus 1-2-3 v.2.2.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200