Oprogramowanie dla firmy

Na kwietniowych targach Infosystem '95 najliczniej prezentowaną grupą produktów była oferta oprogramowania wspomagającego pracę małych i średnich firm. Właśnie tego typu oprogramowanie przedstawiamy w zestawieniu cenowym.

Na kwietniowych targach Infosystem '95 najliczniej prezentowaną grupą produktów była oferta oprogramowania wspomagającego pracę małych i średnich firm. Właśnie tego typu oprogramowanie przedstawiamy w zestawieniu cenowym.

Są to przeważnie pakiety jednostanowiskowe pod DOS/Windows lub wielostanowiskowe pracujące w środowisku sieci Novell czy LANtastic. Te ostatnie są przeważnie programami wielomodułowymi, przy czym każdy z modułów potrafi także pracować jako niezależne oprogramowanie. Niektóre z oferowanych programów mają dołączone do swojej oferty nawet kilkasetpozycyjne listy referencyjne. Warte jest podkreślenia to, że są to przeważnie programy napisane przez polskich programistów.

Z interesującą ofertą adresowaną do większych przedsiębiorstw wystąpiła firma Lewimex, która zaprezentowała na Infosystemie kilka aplikacji opartych na niezbyt kosztownych systemach zarządzania relacyjnymi bazami danych firmy Gupta. O ofercie firmy Techmex równiej opartej na systemach Gupty napiszemy za tydzień.

Warto w tym miejscu dodać, że produkty Gupty można zaliczyć do "wagi lekkiej" wśród systemów zarządzających relacyjnymi bazami danych (są to NetWare 3.0 firmy Btrieve, SQLBase Server 5 firmy Gupta oraz Watcom SQL Network Sever 3.2 firmy Watcom). Systemy te wykorzystuje się przeważnie do zastosowań takich jak wspomaganie pracy zespołowej w średniej wielkości oddziałach w zakładach pracy.

Systemy tej klasy korzystają z komputera centralnego, z pojedynczym procesorem, i mogą wspomagać pracę kilkuset użytkowników, zarządzając przy tym informacją o pojemności rzędu gigabajtów. Mimo tych (dość odległych zresztą ograniczeń) rozwiązania oparte na systemach Gupty są skalowalne - w razie rosnących potrzeb użytkownika można dobrać odpowiednio silniejszy serwer bazy danych (np. Oracle - zarządzający informacjami nawet do kilkuset gigabajtów). Połączenia z innymi bazami danych mogą być realizowane na różnych platformach za pomocą produktów Gupta SQLNetwork.

Oferowane przez Lewimex aplikacje frontowe pracują pod kontrolą Windows i zbudowano je przy użyciu pakietu SQL Windows. Jest to zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji frontowych pracujących pod Windows dla architektury klient/serwer. Architektura taka poprzez swoją otwartość umożliwia swobodne konstruowanie organizacji pracy firmy - jeden centralny, mocny technicznie serwer (Gupta SQLBase można uruchomić na platformach OS/2, Windows NT, NetWare NLM, SunOS) może obsługiwać sporą liczbę komórek organizacyjnych, stanowisk, grup i podgrup pracowników połączonych między sobą za pomocą sieci lokalnej.

Każdemu z użytkowników aplikacji można przypisać ściśle określony dostęp do zasobów serwera bazy danych a jednocześnie może on na swoim komputerze korzystać w pełni z graficznego środowiska pracy MS-Windows. Dodatkowo, za pomocą programu QUEST użytkownik może kierować do bazy danych interesujące go, SQL-owe zapytania.

Dzięki temu np. dla pakietu Kadry-Płace można gromadzić wszelkiego typu dane o pracownikach, począwszy od podstawowych danych osobowych, poprzez informację o kwalifikacjach, przeszkoleniach, historii pracy a kończąc na danych o rodzinie pracownika, a następnie (dzięki QUEST-owi) dowolnie je zestawiać, analizować czy filtrować.

Niezależnie od prezentowanych aplikacji opartych na Gupta SQLBase firma Lewimex przedstawiła swoje programy dla systemu NetWare/Btrieve, a także wiele innych produktów firmy Gupta. Była wśród nich także nowość - CD-ROM z pakietem SQL Windows SOLO (cena netto wynosi ok. 150 USD), który zawiera podstawowy zestaw narzędzi do budowy prostych, frontowych aplikacji dla Windows, korzystających z serwera bazy danych Gupty.

Także przedstawiciele dużych przedsiębiorstw czy fabryk mieli na poznańskim Infosystemie w czym wybierać. Prezentowane na targach duże systemy wspomagające zarządzaniem wielkimi przedsiębiorstwami to m.in. system Comet (producent Siemens-Nixdorf), Biznes 400 firmy JBA, system R/3 firmy SAP, system MAX firmy ICL, Platinum Software w ofercie firmy Qumak oraz Exact w ofercie firmy Cadena Data.

Z kolei systemy tego typu są prawie bez wyjątku produktami zachodnimi, w dużej części spolonizowanymi (tj. z polsko-języcznymi napisami w menu, w podpowiedziach, dokumentacji i dostosowane do krajowych przepisów prawnych i reguł). Są to często programy wielomodułowe, związane z otwartą platformą sprzętową Unix. (wn)


TOP 200