Oprogramowanie dla Newtona

Wielu producentów oprogramowania wykazuje znaczne zainteresowanie nowo oferowanym komputerem Newton MessagePad, który został zaprezentowany na początku sierpnia w Bostonie przez Apple Computer Inc. (o czym pisaliśmy w CW nr 31/93 r.).

Wielu producentów oprogramowania wykazuje znaczne zainteresowanie nowo oferowanym komputerem Newton MessagePad, który został zaprezentowany na początku sierpnia w Bostonie przez Apple Computer Inc. (o czym pisaliśmy w CW nr 31/93 r.).

Przypomnijmy, że jest to urządzenie wielkości kasety wideo, ważące 0,4 kg i wyposażone w RISC-owy, 32-bitowy procesor ARM Systems 610. Nie korzysta ani z myszy, ani klawiatury, a zamiast tego posiada wrażliwy na dotyk ekran o rozmiarach 4x3", użytkownik więc może rysować na ekranie za pomocą plastykowego piórka lub po prostu palcem.

Jak oznajmili przedstawiciele firmy Apple, do końca br. ukaże się na rynku ok. 50 programów dla Newtona, zaś chęć współpracy z Apple w tym zakresie zgłosiło ponad 1500 producentów.

Wśród programów oferowanych dla komputera Newton poczesne miejsce zajmuje oprogramowanie związane z finansami i zarządzaniem firmą.

Firma PenMagic Software Inc. opracowała dwa zestawy Money Magazine: Financial Assistant i Business Form.

Pakiet Money Magazine Financial Assistant pozwala użytkownikowi na przeprowadzanie złożonych obliczeń finansowych zarówno dla pojedynczego użytkownika, jak i dla niewielkiej firmy. Oprogramowanie pomaga przeliczać kursy walut, przeprowadzać analizę inflacji, obliczać spłaty kredytów dla zadanej stopy procentowej czy porównywać różne formy leasingu przy zakupie. Posiada dołączone wzory formularzy do zapisu wydatków, prowadzenia księgowości i uzgadniania rachunków. Nie pozwala na opracowanie własnych wzorów formularzy. Financial Assistant kosztuje 100 USD i jest rozprowadzany w formie karty PCMCIA.

Pakiet Money Magazine Business Form zawiera 12 wzorów formularzy, które użytkownicy mogą załadować do MessagePad. Niektóre z tych formularzy dotyczą raportów wydatków, wzorów faktur, analizy czasowej wydatków, realizacji rachunków itp. Na ekranie Message Pad ukazuje się odpowiednia część formularza, wypełniana przez użytkownika. Podane informacje są przechowywane oraz przesyłane do innych części formularza. Business Form jest oferowany na dyskietce, co pozwala użytkownikowi na wybór jednego z wzorów do załadowania do Message Pad i kosztuje 40 USD.

Pakiet The Fortune Guide 500 pozwala użytkownikowi przeglądać dane dotyczące sytuacji finansowej 500 największych firm amerykańskich za okres ostatnich pięciu lat. Dane te można sortować, porównywać ze sobą, czy też przedstawiać w formie wykresów. Pakiet, sprzedawany przez Apple, kosztuje 100 USD.

Kolejny rodzaj oprogramowania dla Message Pad, przeznaczony dla programistów, to pakiet Newton Toolkit. Jest to zestaw narzędzi używających języka programowania NewtonScript. Przy użyciu tego zestawu można dołączać do aplikacji uruchamianych na Newtonie odpowiednie moduły, przy czym ToolKit zawiera ich cały szereg. Moduły te mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Pakiet ten został opracowany przez Apple i zaprezentowany kilka tygodni temu.

Zarówno Apple, jak i współpracujące z nią firmy największy nacisk kładą jednak na komunikację i łączność Message Pad ze światem, w tym z istniejącymi już sieciami, związanymi z businessem.

Firma Apple sprzedaje Newtona łącznie z oprogramowaniem i prawami do korzystania z systemu Apple OnLine Services. System ten utworzony początkowo do obsługi poczty elektronicznej, będzie zawierał gateway do sieci Internet, AppleLink i szeregu serwisów komercyjnych. Główni przedstawiciele takich serwisów, America OnLine, CompuServe i EasyLink już teraz opracowują oprogramowanie, pozwalające na korzystanie z ich zasobów.

Firma CE Software, główny dostawca oprogramowania poczty elektronicznej firmy Apple, wykonuje obecnie uniwersalny pakiet klientowski QuickAcces, obsługujący pocztę elektroniczną dla Newtona. Za pomocą tego pakietu możliwy będzie także dostęp do Macintoshy używających QuickMail, komputerów pod kontrolą systemów używających NetWare Global Message Handling Service firmy Novell, czy współpraca z PowerTalk.

Firma Ex Machina Inc. zapowiada na październik br. pakiety PocketCall. Jest to emulator terminala, umożliwiający współpracę Message Pad z systemami typu host. PocketCall współpracuje z modułami PocketPack, z których każdy jest dostosowany do konkretnego systemu informacyjnego lub bazy danych. Początkowo będą oferowane moduły typu PocketPack dla CompuServe, Official Airlines Guide, MCI Mail, cc:Mail Remote, AT&T EasyLink, Dialog Information Services. PocketCall ma kosztować 100 USD zaś każdy z modułów PocketPack po 50 USD.

Pakiet Notify! (oferowanym również przez firmę Ex Machina) umożliwia użytkownikom Macintoshy i komputerów PC z systemem Windows wysyłać alfanumeryczne informacje dla pagerów do Newtona. W tym celu Newton Message Pad będzie wyposażony w kartę MessagingCard firmy Apple. Notify! dla Macintosh i dla Windows są już dostępne na rynku. Notify dla PowerTalk ukaże się w przyszłym miesiącu, kiedy to Apple udostępni uzupełnienie Systemu 7 obsługujące implementację AOCE. Pakiet ten ma kosztować 150 USD.

Oracle Corp. chce dołączyć do Message Pad swoje najnowsze API o nazwie Glue. Zestaw ten ukaże się pod koniec br. jako część pakietu SDK dla bazy Oracle 7. Dzięki API Glue można będzie opracować podłączenie Newtona do systemu bazy danych Oracle. Oracle Corp. planuje integrację Message Pad z systemem baz danych, przy wykorzystaniu go jak "ruchomego okna wśród danych Oracle".


TOP 200