Oprogramowanie Plateia w ofercie System 3000

System3000 SA podpisał umowę dystrybucyjną z Generalnym Dystrybutorem oprogramowania Plateia - firmą IDEA (Innovative Distributors of Engineering Applications) zyskując wyłączne prawo do dystrybucji aplikacji Plateia i Canalis na terenie Polski.

System3000 SA podpisał umowę dystrybucyjną z Generalnym Dystrybutorem oprogramowania Plateia - firmą IDEA (Innovative Distributors of Engineering Applications) zyskując wyłączne prawo do dystrybucji aplikacji Plateia i Canalis na terenie Polski.

Twórcą tej aplikacji, przeznaczonej głównie dla inżynierii lądowej jest słoweńska firma CGS. Aplikacja Palteia jest programem przeznaczonym dla inżynierów projektantów dróg, autostrad i ulic. Zalecanym środowiskiem pracy jest Land Desktop.

Zobacz również:

Na aplikację składa się pięć modułów:

-Plan Sytuacyjny

-Osie

-Profil Podłużny

-Przekroje poprzeczne

-Organizacja Ruchu

Każdy z modułów ma możliwość działania niezależnie lub w połączeniu z innymi modułami. Program może być zainstalowany na pojedynczej stacji graficznej lub w środowisku sieciowym. W programie zostało zaimplementowanych większość standardów projektowych.

Canalis z kolei jest aplikacją wspomagającą pracę inżynierów projektantów sieci wodno-kanalizacyjnych.

Cena netto aplikacji Plateia obejmująca wszystkie 5 modułów to 18000 DM.

Więcej informacji:

System 3000 S.A.

Ul. Bociana 6

31-231 Kraków

tel. (12) 61 45 400

fax (12) 61 45 565

http://www.system3000.com.pl


TOP 200