Oprogramowanie Oracle w samochodach

Firma zawarła porozumienie z konsorcjum Wingcast oferującym usługi bezprzewodowego dostępu do sieci i serwisów informacyjnych dla kierowców. Wybrane modele samochodów Ford i Nissan będą wyposażone w systemy umożliwiające dostęp do WWW, poczty elektronicznej i firmowych aplikacji bazodanowych Oracle. Obsługa systemu odbywać będzie się za pomocą komend głosowych.

Oracle zawarł porozumienie ze spółką Wingcast, utworzoną przez Ford Motor Company i QUALCOMM, która zajmie się dostawą usług bezprzewodowego dostępu do Internetu dla kierowców oraz zintegrowanych z siecią systemów zabezpieczeń samochodów przed kradzieżą. Wingcast oferująca radiowy dostęp do WWW, poczty elektronicznej, serwisów drogowych i usług nawigacyjnych, umożliwi użytkownikom zdalny dostęp do systemów bazodanowych i innych aplikacji Oracle. Kierowcy będą mogli obsługiwać system bez użycia rąk. "Spodziewamy się że większość z oferowanych przez nas aplikacji będzie umożliwiać zdalny dostęp i sterownie za pomocą głosu. Na przykład przedstawiciel handlowy będzie mógł głosowo aktywować aplikacje, która zapewni mu dostęp do firmowego systemu , aby uzyskać dodatkowe informacje o konkretnym produkcie lub kliencie do którego właśnie jedzie" - mówi Larry Ellison, prezes Oracle.

Serwis Wingcast ma być dostępny od jesieni 2002 r. dla nabywców samochodów Ford i Nissan. Specjaliści z firmy Gartner utrzymują jednak, że usługi takie nie spotkają się ze znaczącym zainteresowniem klientów, zwłaszcza jeśli chodzi o zdalny, samochodowy dostęp do systemów CRM czy ERP. Według przeprowadzonych przez firmę badań z pośród 10 tys. respondentów 50% była świadoma, że usługi takie są już oferowane na rynku. Nieco ponad 1000 osób wyrażało zainteresownie korzystaniem z uproszczonych serwisów nawigacyjnych i drogowych a 500 z poczty elektronicznej i WWW. Analizom tym wydaje się jednak przeczyć popularność podobnego do Wingcast systemu OnStar, oferowanego w USA przez General Motors. Obecnie jest on dostępny wraz z 36 spośród 54 modeli samochodów oferowanych przez GM. OnStar ma obecnie 1,3 mln subskrybentów.

Zobacz również:


TOP 200