Oprogramowanie Lotusa dla Hewlett-Packarda

Lotus Development Corp i Hewlett-Packard Company ogłosiły podpisanie umowy na dostarczenie w ciągu trzech lat firmie HP produktów Lotusa o łącznej wartości ponad 15 mln USD. HP uzyska kopie: pakietów komunikacyjnych cc:Mail i Notes, arkuszy kalkulacyjnych 1-2-3, procesorów tekstu Ami Pro i software'u do tworzenia prezentacji Freelance Graphics. HP ma także kontrakt z Lotusem dotyczący opieki technicznej i konserwacji.

Lotus Development Corp i Hewlett-Packard Company ogłosiły podpisanie umowy na dostarczenie w ciągu trzech lat firmie HP produktów Lotusa o łącznej wartości ponad 15 mln USD. HP uzyska kopie: pakietów komunikacyjnych cc:Mail i Notes, arkuszy kalkulacyjnych 1-2-3, procesorów tekstu Ami Pro i software'u do tworzenia prezentacji Freelance Graphics. HP ma także kontrakt z Lotusem dotyczący opieki technicznej i konserwacji.

Dzięki umowie, poza zakupem produktów Lotusa przez firmę, sprzedawcy, pośrednicy i partnerzy handlowi HP mogą uzyskać Lotus Notes, który odtąd będzie stosowany jako standard komunikacji z firmą. Produkt umożliwi Hewlett-Packardowi bardziej efektywną koordynację działań i lepszy rozdział informacji.

HP wykorzysta software Lotusa do automatyzacji systemu sprzedaży, zarządzania księgowością, utrzymywania kontaktu z partnerami biznesowymi, dystrybucji licencji na oprogramowanie, koordynacji w zakresie działań rozwojowych i marketingowych.

Dzięki kontraktowi Lotus Passport Program każdy oddział firmy jest w stanie uzyskać oprogramowanie i obsługę Lotusa zgodnie z własnymi wymaganiami i planami. Lotus Passport Program przynosi dodatkowo wsparcie w zakresie upgrade'ów, migracji między platformami, licencji w różnych krajach. System zaprojektowano w celu uproszczenia zarządzania oprogramowaniem w dużych firmach mjących ponad 50 komputerów osobistych.


TOP 200