Oprogramowanie GIS

W bieżącym zestawieniu prezentujemy kilka programów, które zaliczają się do obszaru zajmowanego przez produkty związane z systemami typu GIS. W skład tych systemów wchodzi baza danych, zawierająca informacje powiązane z mapą komputerową terenu. Zawartość tej bazy może być podzielona na grupy danych, nazwanych warstwami informacyjnymi. Dodatkowo systemy GIS zawierają procedury i narzędzia do zbierania, aktualizacji i udostępniania danych. Często określa się takie produkty mianem systemów informacji przestrzennej lub systemów informacji o terenie.

W bieżącym zestawieniu prezentujemy kilka programów, które zaliczają się do obszaru zajmowanego przez produkty związane z systemami typu GIS. W skład tych systemów wchodzi baza danych, zawierająca informacje powiązane z mapą komputerową terenu. Zawartość tej bazy może być podzielona na grupy danych, nazwanych warstwami informacyjnymi. Dodatkowo systemy GIS zawierają procedury i narzędzia do zbierania, aktualizacji i udostępniania danych. Często określa się takie produkty mianem systemów informacji przestrzennej lub systemów informacji o terenie.

W ofercie warszawskiej Inter-Design znajdują się programy polskiej produkcji, przeznaczone do obsługi skanowanych rysunków rastrowych na komputerach typu PC. W skład zestawu wchodzą: CADRaster - obsługujący rysunki rastrowe i wektorowe w środowisku AutoCAD, RasterEdit (Windows) - edytor rysunków rastrowych, InfoRaster (Windows) - pakiet służący do inwentaryzacji i ewidencji różnorodnych obiektów na tle map oraz planów, RasterBase (Windows) - do zarządzania rysunkową bazą danych oraz program HyperDoc - do zarządzania dokumentami, ułatwiający poruszanie się wśród gęstwiny rysunków, map i związanej z nimi dokumentacji. Najnowszy produkt Inter-Design, to edytor wyrysów geodezyjnych MapaWyrys.

Warto wspomnieć, że Inter-Design oferuje także system GIS - Smallword, produkt brytyjskiej firmy Smallworld Systems Ltd. Jest to pakiet, który umożliwia tworzenie wektorowych map na podkładzie rastrowym. Wśród zastosowań Smallworld dominują systemy GIS dla energetyki, przedsiębiorstw zaopatrujących w wodę, gaz czy typu FM (Facility Mangement).

Łódzka firma Jason MacKenzie oferuje produkty firmy Genasys, której podstawowym systemem jest GenaMap. Jest to narzędzie dla twórców systemów GIS na platformy unixowe, zresztą opracowane specjalnie dla Unix. GenaMap jest systemem wektorowym, połączonym z większością znanych SQLowych baz danych. W Polsce w środowisku GenaMap przygotowywane są aplikacje dla potrzeb zakładów energetycznych, ochrony środowiska i systemów wspomagania samorządów lokalnych.

W ofercie Jason McKenzie znajduje się także system PCI Remote Sensing - modularny system oprogramowania służący do przetwarzania obrazów uzyskiwanych przy użyciu różnorodnych technik teledetekcji (rejestratory satelitarne, zdjęcia lotnicze, dane rejestrowane przez systemy radarowe, przetworniki obrazu jak skanery).

GEO-INFO to opracowany przez polskich informatyków program typu SIT, składający się z dwóch podstawowych części - specjalizowanej, geodezyjnej bazy danych (pozwalającej na dowolne rozszerzanie gromadzonych w niej informacji) oraz modułu graficznego opartego na pakiecie AutoCAD 10, 11 lub 12 PL (co zapewnia bezproblemową wymianę danych z innymi systemami graficznymi). Został opracowany na zlecenie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zapewnia współpracę on-line z obecnie eksploatowanym systemem MSEG (system ewidencji gruntów stworzony w Akademii Rolniczej we Wrocławiu). Jest wdrożony w ponad 100 miejscach na terenie całego kraju.

Całkiem niedawno na rynku polskim pojawiło się oprogramowanie WinGIS. Jest to pakiet typu GIS dla Windows produkcji austriackiej firmy Progis W.H.M. Program ten integruje zalety środowiska Windows, możliwości wyświetlania map i narzędzia firmy Gupta zarządzające relacyjnymi bazami danych. Pierwszym użytkownikiem WinGIS-u będzie wkrótce urząd miasta Dąbrowa Górnicza, dla której firma MiCOMP z Katowic przygotowuje kompleksowe oprogramowanie Magistrat II for Windows, włączając WinGIS 3.0 jako element systemu.

Minimalna konfiguracja sprzętowa dla WinGIS to komputer PC wyposażony w 16 MB RAM i 120 MB HDD z uruchomionym środowiskiem (Windows NT). Program umożliwia import i eksport danych w formatach DXF (AutoCAD) i ASCII. Zapewnia dostęp do baz danych Oracle, Informix, Sybase, DB2 i innych. W skład oferty powiązanej z WinGIS wchodzą satelitarne zdjęcia powierzchni ziemi, zapewniające rozdzielczość 5 m.

Laureatem jednej z nagród tegorocznego, wrześniowego Softargu był pakiet Net-Graf krakowskiej firmy Techno-Progress. Jest to graficzny system ewidencji, wizualizacji i zarządzania uzbrojeniem terenu miast oraz zakładów przemysłowych. System jest już wdrożony w kilku przedsiębiorstwach energetyki cieplnej i wodnokanalizacyjnych. Został zbudowany dzięki systemowi (tzw. desktop GIS) MapInfo for Windows i językowi programowania MapBasic.


TOP 200