Opóźniony przetarg na budowę systemu CEPiK

Przesunięcie terminu przetargu wynika z konieczności zmiany zasad finansowania projektu. Koszt budowy systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców szacowany jest na ok. 130 mln zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czeka z rozpisaniem przetargu na system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) na nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja ma umożliwić zmianę zasad finansowania projektu, którego koszt jest szacowany na ok. 130 mln zł. Zmiana jest konieczna, ponieważ na budowę systemu CEPiK nie ma pieniędzy w budżecie na ten rok i nie będzie prawdopodobnie w przyszłym. "Właśnie z tego powodu odwołaliśmy, rozpoczęty w grudniu 2000 r., przetarg na wybór dostawcy systemu" - mówi Kazimierz Ferenc, podsekretarz stanu w MSWiA. Do przetargu zaproszono jedynie cztery firmy: ComArch SA, ComputerLand SA, IBM Polska i Prokom Software SA. Prawdopodobnie te same firmy wezmą udział w nowym przetargu, chociaż Kazimierz Ferenc nie wyklucza zaproszenia także innych firm.

<b>Systemy na kredyt</b>

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, którą w ubiegłym tygodniu miała przyjąć sejmowa Komisja Transportu i Łączności, pozwoli na zastosowanie zasad finansowania przyjętych przy organizowaniu przetargu na system wspomagający wydawanie nowych dowodów osobistych. Jego budowa kosztowała 1,1 mld zł. Spłatę kosztów projektu rozłożono na 7 lat i przez ten czas MSWiA będzie kupować u zwycięskiego konsorcjum karty poliwęglanowe, na których drukowane są dowody. W ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 31 marca 2000 r. do art. 80 dodano dwa nowe rozdziały - 1a i 2a. Dotyczą one właśnie utworzenia centralnej ewidencji kierowców i centralnej ewidencji pojazdów. W obu rozdziałach zawarto fragment, w którym znalazło się stwierdzenie, że opłaty pobrane za udostępnienie (podmiotom innym niż wymienione w ustawie) danych lub informacji z ewidencji stanowią przychód będący w dyspozycji ministra właściwego do spraw administracji publicznej i są przeznaczone na inwestycje związane z rozwojem i eksploatacją bazy technicznej ewidencji . Być może te właśnie fundusze posłużą do spłat kolejnych rat dostawcy systemu CEPiK. Pod koniec 2000 r. Ignacy Pardyka, ówczesny dyrektor Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych w MSWiA, twierdził, że w celu zmniejszenia kosztów projektu jako platforma dla systemu CEPiK zostanie wykorzystany działający w ministerstwie komputer mainframe. Przedstawiciele Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych w MSWiA skłaniali się także do wykorzystania przeglądarki internetowej jako interfejsu po stronie klienckiej. Chcieli także, wykorzystując sieć PESEL NET, stworzyć rządowy intranet. Zakończenie jej modernizacji jest planowane na 2002 r.

Zobacz również:

  • Oracle tnie koszty i zwalnia pracowników?
  • Ta firma wygrała przetarg na opracowanie dla agencji NASA „kosmicznego” procesora
  • Google i NIST uruchomią produkcję procesorów kolejnej generacji

<b>Problematyczny termin</b>

Kolejne opóźnienia w rozpoczęciu przetargu stawiają jednak pod znakiem zapytania możliwość stworzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców do końca 2003 r. Przedstawiciele MSWiA zapewniają, że nowy przetarg rozpiszą do końca czerwca br. Uzależniają to jednak od tempa prac w Sejmie. Tymczasem prace nad aplikacją i czyszczeniem Wojewódzkich Ewidencji Pojazdów - zdaniem firm zamierzających wziąć udział w przetargu Đ potrwają 3-4 lat (12 miesięcy pisanie aplikacji, 2, 3 lata - czyszczenie danych). "Na pewno każdy miesiąc zwłoki działa na niekorzyść CEPiK. Należy jednak zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy terminu nie można zmienić, pozostają takie parametry, jak budżet i zakres projektu. Należałoby zadać pytanie, jaki zakres systemu CEPiK pozwoli realizować zadania ewidencyjne MSWiA od 1 stycznia 2004 r. Pełny zakres będący przedmiotem projektu może, przynajmniej teoretycznie, zostać podzielony na kilka etapów. Co do ewidencji wojewódzkich, te bazy danych są zasobami informacyjnymi o przyzwoitej jakości, a proces czyszczenia danych można rozpocząć jednocześnie z przygotowaniem aplikacji" uważa Borys Stokalski, prezes InfoViDE, firmy, która ma nadzorować - na zlecenie MSWiA - budowę systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200