Opóźnione uruchomienie UMTS w Polsce?

Operatorzy telefonii komórkowej GSM - Polkomtel (Plus) i PTK Centertel (Idea) - chcą przesunięcia o kolejny rok terminu wprowadzenia w Polsce sieci komórkowych trzeciej generacji (UMTS). Polska Telefonia Cyfrowa (Era) uważa, że przesunięcie terminu to za mało i należałoby zamienić opłaty licencyjne na zobowiązania inwestycyjne. Każdy z operatorów miał zapłacić po 650 mln euro. Do zapłaty pozostała jeszcze połowa tej kwoty.

Operatorzy telefonii komórkowej GSM - Polkomtel (Plus) i PTK Centertel (Idea) - chcą przesunięcia o kolejny rok terminu wprowadzenia w Polsce sieci komórkowych trzeciej generacji (UMTS). Polska Telefonia Cyfrowa (Era) uważa, że przesunięcie terminu to za mało i należałoby zamienić opłaty licencyjne na zobowiązania inwestycyjne. Każdy z operatorów miał zapłacić po 650 mln euro. Do zapłaty pozostała jeszcze połowa tej kwoty.

Według informacji Gazety Wyborczej wnioski o przesunięcie terminu uruchomienia sieci UMTS mogą wpłynąć do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w najbliższych tygodniach. Operatorzy sieci komórkowych muszą się spieszyć, gdyż - aby zdążyć z wypełnieniem zobowiązań dotyczących wprowadzania UMTS - powinni wybrać wkrótce dostawców infrastruktury, a w 2004 r. zainstalować pierwsze stacje nadawczo-odbiorcze.

Pod koniec 2002 r. Witold Graboś, prezes URTiP, przesunął termin startu telefonii komórkowej trzeciej generacji na 1 stycznia 2005 r. W ciągu kolejnych 12 miesięcy operatorzy mieli objąć zasięgiem sieci UMTS 20% mieszkańców Polski. Do przesunięcia terminu o kolejny rok może jednak nie dojść, jeśli nie zwrócą się z prośbą o to wszyscy operatorzy - twierdzą przedstawiciele Plusa. Tymczasem przedstawiciele Ery twierdzą, że są już przygotowani do wprowadzenia UMTS.

Argumentem operatorów za przesunięciem terminu uruchomienia sieci trzeciej generacji w Polsce jest wystarczający popyt na nowe usługi związane np. z przesyłaniem obrazów i filmów czy szybkim dostępem do Internetu. W Polsce dopiero następuje nasycenie rynku zwykłymi usługami telefonicznymi.

Jak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez TNS Telecoms, 51% użytkowników telefonów komórkowych w Polsce wyraża zainteresowanie korzystaniem w przyszłości z usług telefonii 3G.

Polacy najczęściej korzystaliby z możliwości wysyłania i odbierania wiadomości multimedialnych i poczty elektronicznej.


TOP 200