Opoźnienie nowego NetWare

Nowa wersja systemu pojawi się dopiero pod koniec roku.

Nowa wersja systemu pojawi się dopiero pod koniec roku.

Wbrew składanym wcześniej zapewnieniom, iż kolejna wersja systemu NetWare (robocza nazwa Green River) wejdzie na rynek w połowie br., Novell poinformował o przesunięciu daty ukończenia prac nad tym produktem i udostępnieniu go klientom dopiero pod koniec 1996 r.

Green River ma być wyposażony w wiele nowych rozwiązań, z których najważniejszym jest możliwość pracy w trybie SMP (Symmetric Multiprocessing Processor - wieloprocesorowe przetwarzanie symetryczne). I to właśnie konieczność dopracowania pracy modułu wspierającego SMP jest jedną z głównych przyczyn opóźnienia wprowadzenia produktu na rynek. Novell zamierza też w większym stopniu wesprzeć sterowniki oferowane przez niezależnych producentów oprogramowania. Nowy NetWare ma być wyposażony w zmodyfikowane i usprawnione narzędzia do administrowania i zarządzania pracą systemu oraz w obiektową bazę danych NDS (NetWare Directory Services), oferującą użytkownikowi wiele nowych usług.

Usprawnienia wprowadzone do architektury NDS dotyczą m.in. narzędzia NDS Manager (pakiet pracujący w trybie graficznym, pozwalający zarządzać partycjami NDS) i Application Manager (ochrona zasobów systemu i udostępnianie użytkownikowi usług). Green River będzie też ściśle zintegrowany z najnowszym oprogramowaniem IP opracowanym przez Novell (IP 2.2).

Nowy NetWare wspierać ma Novell Licensing Services API (kontrola licencji) i NetWare Distributed Print Services (system świadczenia rozproszonych, sieciowych usług drukowania plików), a użytkownik może zwiększyć liczbę plików rezydujących w ramach jednego wolumenu z dwóch do ośmiu milionów.

Usprawnienia wprowadzone do pakietu NWAdmin (zarządzanie bazą danych NDS) pozwolą niezależnym producentom oprogramowania tworzyć własne moduły wspierające zadania realizowane przez administratorów systemu. Tych ostatnich powinien też zainteresować fakt, że Green River pracować już będzie zgodnie ze, wspieraną przez rząd USA, specyfikacją C2 (definiującą sposoby ochrony danych rezydujących w systemie), co zapewni użytkownikom korzystającym z usług serwerów tego systemu większe poczucie bezpieczeństwa.

Niektórzy użytkownicy mogą być jednak zawiedzeni, nowy NetWare bowiem nie wspiera koncepcji sfederowanych partycji. Novell obiecuje jedynie, że opcja ta będzie być może włączona do jednego z planowanych w przyszłości upgrade'ów systemu. Architektura sfederowanych partycji ma tę zaletę, że pozwala w niezależny sposób zarządzać (w ramach jednego systemu) pracą kilku oddzielnych struktur plików. Jest to rozwiązanie bardzo przydatne dla dużych przedsiębiorstw, które składają się z wielu - pracujących niezależnie od siebie - oddziałów, tworzących jednak jedną strukturę.

Nowy produkt będzie przekazany w wersji beta wybranym użytkownikom do testowania w maju br. i po wykryciu oraz poprawieniu ewentualnych błędów ponownie przetestowany. Klientom udostępniony ma być w IV kw. br.


TOP 200