Opóźnienia w dostawach komputerów dla szkół

W ubiegłym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) miało ambitne plany dokonania w latach 2004-2006 zakupu nowych komputerów dla 19,5 tys. szkół oraz wyposażenia w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu 15 tys. bibliotek szkolnych.

W ubiegłym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) miało ambitne plany dokonania w latach 2004-2006 zakupu nowych komputerów dla 19,5 tys. szkół oraz wyposażenia w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu 15 tys. bibliotek szkolnych.

"Do końca 2006 r. chcielibyśmy, aby wszystkie szkoły miały pracownie internetowe, a jeden komputer przypadał na ok. 10 uczniów, a więc średnia ta była podobna do tej w Unii Europejskiej" - podtrzymuje te plany Jerzy Dałek z MENiS. Na ten cel miało zostać przeznaczone ok. 1,5 mld zł, z tego 240-250 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zakupy te prowadzone są bowiem w ramach Działania 2.1 i 2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich.

Większa stawka, więcej protestów

Resort edukacji od 1998 r. wydawał co roku kilkadziesiąt milionów złotych z budżetu na zakup komputerów dla szkół. Obecna skala tych projektów - do wydania jest po ok. 500 mln zł rocznie - powoduje gwałtowne zwiększenie liczby protestów firm biorących w nich udział i to już na etapie ogłoszenia Specyfikacji Warunków Istotnych Zamówienia (SWIZ).

Jak twierdzą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, protesty składają zwłaszcza przedstawiciele dwóch firm: AMD i Intel. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że ok. 25% wartości kupowanego przez MENiS sprzętu to koszt procesora. Tymczasem w SWIZ resort edukacji od lat określa jedynie, że komputer powinien zostać wyposażony w układ x86 o określonej częstotliwości zegara. Nieoficjalnie mówi się, że najwięcej kontrowersji wzbudza konieczność sprostania określonym testom wydajności oferowanych procesorów. "Protesty te bardzo opóźniają rozstrzygnięcie przetargów. Do końca kwietnia br. powinniśmy już mieć złożone oferty na ogłoszone przetargi. Nie możemy ich jednak zamknąć, ponieważ pojawiają się kolejne zastrzeżenia ze strony firm informatycznych" - mówi Jerzy Dałek. To zaś opóźnia wykorzystanie funduszy unijnych, a może też doprowadzić do utraty części z nich. Przetargi organizowane obecnie przez MENiS powinny bowiem zostać rozstrzygnięte do końca 2006 r., a więc do momentu obowiązywania obecnego budżetu Unii Europejskiej.

Zamówienia z 2004 r.

Ogłoszone w tym roku przez MENiS przetargi na zakup komputerów dla ok. 5000 szkół to projekty zaplanowane jeszcze na 2004 r. Pod koniec zeszłego roku w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozstrzygnięto przetargi na zakup sprzętu komputerowego dla 1366 szkół (o wartości 51 mln zł). Tymczasem miano wybudować pracownie internetowe w ok. 5100 szkołach. W tym roku MENiS - jak dotąd - wybrał dostawców PC dla jedynie nieco ponad 700 szkół (33 mln zł), w tym 244, w których powstaną pracownie z komputerami Apple.

W ubiegłym roku zaplanowano też zakup sprzętu komputerowego dla kilku tysięcy bibliotek szkolnych. Miały tam powstać publiczne punkty dostępu do Internetu. Aby rozpisać te przetargi, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu musi jednak wcześniej otrzymać zgodę na uruchomienie zapisanych w budżecie środków na współfinansowanie tych projektów. Dotyczy to również zakupów sprzętu do budowy szkolnych pracowni internetowych zaplanowanych na 2005 r.

Polscy dostawcy

Według deklaracji Optimusa i - mimo startu w przetargach także międzynarodowych producentów PC, jak np. HP - to te właśnie firmy podzielą między siebie dostawy komputerów na potrzeby budowy szkolnych pracowni internetowych. Jedyny czynnik wyboru dostawcy przez MENiS stanowi bowiem ich cena. NTT System liczy na 60-70% wszystkich zamówień, a Optimus na ok. 30%. W ciągu trzech lat MENiS może kupić ponad 330 tys. komputerów typu desktop i ok. 20 tys. notebooków z projektorami stanowiącymi tzw. przenośne stanowiska komputerowe.

Ile pracowni internetowych powstanie w tym roku?

Jak dotąd Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu rozpoczęło przetargi, które obejmą:

693 szkoły w regionie I (woj. mazowieckie)

714 szkół w regionie II (woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie)

606 szkół w regionie III (woj. zachodniopomorskie i wielkopolskie)

587 szkół w regionie IV (woj. lubuskie, dolnoślaskie i łódzkie)

586 szkół w regionie V (woj. ślaskie i opolskie)

505 szkół w regionie VI (woj. małopolskie)

636 szkół w regionie VII (woj. podkarpackie i świętokrzyskie)

634 szkoły w regionie VIII (woj. podlaskie i lubelskie)

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu


TOP 200