Opłacalne usługi

Vector Software jest doskonałym przykładem gigantycznego wzrostu sprzedaży usług, będącego bezpośrednim efektem zawarcia intratnego kontraktu.

Vector Software jest doskonałym przykładem gigantycznego wzrostu sprzedaży usług, będącego bezpośrednim efektem zawarcia intratnego kontraktu.

259%

wzrosły przychody Vector Software, głównie za sprawą usług, których sprzedaż wyniosła 8,7 mln zł w porównaniu do 100 tys. zł w 2006 r.

W 2006 r. 80% przychodów spółki pochodziło ze sprzedaży oprogramowania. Środki pochodzące ze świadczenia usług IT stanowiły tylko 2,5% przychodów Vector Software. W zeszłym roku sytuacja ta uległa zasadniczej zmianie. Aż 60% przychodów firmy pochodziło ze sprzedaży usług, a tylko 30% - oprogramowania. Jednocześnie w ostatnim roku przychody Vector Software wzrosły ponad trzykrotnie, sprzedaż usług prawie stukrotnie. Odpowiednio wynosiły one 14,7 mln zł (4,1 mln zł w 2006 r.) i 8,7 mln zł (100 tys. zł). Firma zajmująca się m.in. sprzedażą sprzętu i oprogramowania oraz tworzeniem oprogramowania na zamówienie w 2007 r. osiągnęła zysk netto 1,1 mln zł. Vector Software zatrudnia obecnie 40 osób.

Według przedstawicieli firmy, tak duże zmiany w strukturze przychodów wynikały w dużej mierze z zawartego jednego intratnego kontraktu na obsługę IT. "Związaliśmy się z dużym klientem realizującym - przy naszym udziale - szereg inwestycji informatycznych" - mówi Paweł Bednarski, prezes zarządu Vector Software. Firma była jednym z podwykonawców projektów realizowanych na zlecenie większego podmiotu. Czwarta część przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży do odbiorców z sektora produkcyjnego, a ok. 10% - sektora publicznego. "Uczestniczyliśmy w szeregu inwestycji, realizowanych na jego potrzeby. Wpłynęło to na zmianę proporcji, zwiększenie wpływów z usług kosztem zmniejszenia wpływów ze sprzedaży oprogramowania" - dodaje.

Duży wpływ na zmianę struktury przychodów firmy miał również wzrost popularności świadczonych usług serwisowych. Władze firmy podkreślają jednak, że sprzedaż systemu CAD/CAM Bricscad oraz rozwój własnego oprogramowania do sprzedaży i rezerwacji biletów - Eurobilet - pozostają nadal bardzo ważnymi elementami działalności firmy. Jej przedstawiciele prognozują wręcz znaczny wzrost sprzedaży systemu Bricscad, którego są wyłącznym sprzedawcą na Polskę. "Według naszych prognoz, w tym roku powinien on wynieść ok. 40%" - twierdzi Paweł Bednarski. W skali całej firmy przychody uzyskane w 2008 r. wzrosną o ok. 10%.


TOP 200