Opis programów

Orka 3.0 dla DOS

Orka to łatwy w obsłudze program pracujący pod kontrolą DOS, napisany w 1995 r. za pomocą FoxPro 2.0, dysponujący rozbudowanymi możliwościami.

Służy do analizy ekonomiczno-finansowej firmy, czyli do określenia takich informacji, które w sposób jednoznaczny mogą pomóc w ocenie pozycji ekonomicznej firmy.

Proponowana przez autorów programu analiza wykorzystuje sprawo- zdania finansowe i dane uzupełniające, takie jak analiza bilansu, rachunek przepływów pieniężnych, rachunek wyników (kosztów, przychodów), struktura aktywów i pasywów, struk-tura kapitałowo-finansowa oraz analiza wskaźnikowa.

Stosując analizę wskaźników finansowych, można korzystać z kilku predefiniowanych wskaźników w tym wskaźni- ków płynności, zadłużenia, rentowności, Duponta.

W ogólnej ocenie stanu firmy oraz uzyskiwanych przez nią wyników informacje źródłowe stanowią zestawienia finansowe F-02, sporządzane dla celów sprawozdawczych. Dane wejściowe dla analiz są wprowadzane za pomocą okien dialogowych i odpowiednich tablic. Dane wejściowe można pogrupować w zestawy, które następnie można przypisać oddzielnym firmom - dzięki temu program może obsłużyć wiele firm.

Program pracuje pod kontrolą DOS, a więc charakteryzuje się niewielkimi wymaganiami sprzętowymi i dużą szybkością pracy. Celowo pozbawiono go narzędzi graficznych - przewidziano zaś możliwość eksportowania wyników obliczeń do dowolnego arkusza kalkulacyjnego. Dzięki temu można prezentować wyniki analiz przy wykorzystaniu możliwości graficznych arkusza pracującego pod kontrolą Windows.

Firma oferuje jeszcze dwa programy pracujące pod kontrolą DOS o tematyce zbliżonej do analiz ekonomicznych. Są to Biznes Plan - program przeznaczony do prowadzenia obliczeń związanych z przygotowaniem planu finansowego dowolnego przedsięwzięcia oraz Tees-2 - program do prowadzenia gry symulacyjnej, związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwa.

Plan Finansowy 1.0 dla Windows

Plan Finansowy jest najnowszym produktem w ofercie kaliskiej dGCS. Na rynku pojawił się w październiku ub.r. Jest pierwszym programem dGCS do analizy ekonomicznej, pracującym w trybie graficznym pod kontrolą Windows 95/98/NT (wykonano go za pomocą Delphi 3.1). Poprzednie programy te- go typu, oferowane przez dGCS (Orka, Tees-2, Biznes Plan), pracują w trybie tekstowym pod kontrolą DOS.

Plan Finansowy - najtańszy wśród prezentowanych programów - jest przeznaczony głównie do obsługi niewielkich firm zajmujących się sprzedażą czy działalnością usługową (mogą go również stosować działy analiz, planowania bądź kontrolingu firm większych).

Komfort pracy z Planem Finansowym jest zdecydowanie większy od tego, jaki oferują programy do analizy pracujące w trybie tekstowym. Plan Finansowy pozwala na proste zobrazowanie sytuacji finansowej firmy - po uruchomieniu użytkownik może wybrać jeden z wielu zestawów danych (każdy z nich może odpowiadać danym charakteryzującym jedną firmę) lub - korzystając ze standardowego formularza do wprowadzania danych - otworzyć własny zestaw. Po wyborze okresów obliczeniowych i wpisaniu danych o asortymencie sprzedaży, marży, wielkości zapasów i wielu innych tego typu informacji można ocenić dotychczasową działalność firmy z wielu punktów.

Można również korzystać z analizy sprzedaży i zakupów, analizy kosztów stałych i zmiennych, sprawdzić skąd wpłynęły i dotąd wysłano pieniądze, ile zamrożono w zapasach, jaka jest rentowność firmy. Wyniki te można obejrzeć na ekranie w formie odpowiednich wykresów bądź diagramów. Użytkownik ma do dyspozycji kilkanaście predefiniowanych wykresów - w tym zysk, marża, zapasy, zakupy, koszty stałe i zmienne w funkcji czasu, wykresy analityczne dotyczące sprzedaży, marż, zakupu towarów, zapasów oraz koszty zmienne i stałe wg rodzaju.

Dla tych, którzy korzystają z programów magazynowych firmy dGCS (Multi-Magazyn, Magazyn-Biznesmen), możliwe jest automatyczne pobieranie przez program Plan Finansowy danych o sprzedaży, zakupach i marżach bezpośrednio z baz programów magazynowych. Do programu nie dołączono, niestety, plików pomocy, mimo że w jego cenę wliczono przystępnie napisany podręcznik. Według zapewnień przedstawiciela dGCS, kolejna wersja Planu dla Firmy, oferowana na początku br., będzie zaopatrzona w plik pomocy i pozwoli na zabezpieczenia dostępu do danych systemem haseł.


TOP 200