Opis produktów

CyberPatrol

CyberPatrol jest programem filtrującym, który początkowo wprowadzono na rynek tylko w wersji do użytku domowego. Kolejne jego wersje rekomendowano do zastosowań w firmach (CyberPatrol for Individual Workstations, CyberPatrol Corporate for Windows LAN i najbardziej popularny CyberPatrol Proxy). Pracodawcy korzystający z MS NT Proxy Server mogą zarządzać dostępem do Internetu na poziomie serwera przy użyciu programu CyberPatrol for MS Proxy

Server.

Program ten, podobnie jak pozostałe produkty Learning Company, jest wyposażony w zestawy list (baz danych), zawierających odpowiednio sklasyfikowane adresy stron WWW. Zestawy te są podstawą filtrowania systemu. W programie CyberPatrol 4.0 są to dwie listy - pierwsza zawiera spis stron, do których dostęp ma zostać zamknięty (lista CyberNOT), druga to grupa adresów URL polecanych dla dzieci (lista CyberYES). Wykazy adresów z pierwszej listy są posegregowane według informacji o rodzaju nieodpowiedniej treści. Dzięki temu można wybrać kategorię, czego ma dotyczyć zakaz. Wśród dostępnych 12 kategorii znajdziemy m.in. takie, które dotyczą przemocy, seksu, wulgaryzmów, nietolerancji, satanizmu, narkotyków, alkoholu i tytoniu, ekshibicjonizmu czy hazardu. W skład bazy wchodzą setki tysięcy zaszyfrowanych adresów, które mogą być uaktualniane codziennie za pośrednictwem Internetu.

CyberPatrol zapamiętuje czas poświęcony każdego dnia na przeglądanie WWW, dodając informacje o tym, jak długo były oglądane strony zakazane, a nie zablokowane, oraz dozwolone. Program może blokować uruchamianie wybranych aplikacji (np. gier). Pozwala też na wydrukowanie raportu, a nawet zaprezentowanie w formie wykresu udziału poszczególnych użytkowników w korzystaniu z sieci. W porównaniu z funkcjami raportowania w programie LittleBrother, jest to jednak zbyt mało.

Powiększ

Wersje CyberPatrol dla biznesu, oprócz CyberNOT, są wyposażone w listy dla pracodawców (Productivity List), które zawierają adresy URL nie związane z pracą. Przykładowe kategorie to: poszukiwanie pracy, inwestycje, nowości, zakupy, gry, programy telewizyjne, podróże i wakacje, sport, stowarzyszenia i kluby. Ponadto dołączona jest lista usług internetowych, które można zablokować (e-mail, WWW, przeszukiwarki, chat, listy dyskusyjne). W porównaniu z innymi programami filtrującymi, liczba kategorii do zablo-kowania w zakładzie pracy nie jest jednak imponująca - większą liczbą kategorii dysponują LittleBrother czy SurfWatch.

Oprócz filtrowania na podstawie list adresowych i kodów PICS, CyberPatrol oferuje najlepiej opracowane funkcje planowania dostępu do Internetu w czasie. Administrator systemu może zablokować dostęp do sieci np. w czasie lunchu lub w godzinach wolnych od pracy, ustalić limit dostępu do Internetu, przypadający dziennie i tygodniowo na każdego użytkownika.

W marcu br. hakerzy złamali zabezpieczenia programu CyberPatrol (wersja kliencka), dzięki czemu możliwe stało się omijanie nakładanych blokad. W odpowiedzi na ten atak producent CyberPatrolu oferuje 5. wersję programu, odporną na takie zabiegi. Dla dotychczasowych użytkowników CyberPatrolu jest ona rozprowadzana za darmo.

CyberSnoop

Rozwinięciem programu CyberSnoop, opracowanego przez Pearl Software z myślą o zastosowaniach w domu, jest program przeznaczony do wykorzys-tania w firmach - CyberSnoop Enterprise. Program ten śledzi surfowanie po Internecie za pośrednictwem pakietów wchodzących i wychodzących do dostarczanego razem z systemem operacyjnym oprogramowania komunikacyjnego Winsock. Rozwiązanie to pozwala programowi CyberSnoop Enterprise na dyskretne i niezawodne działanie w tle uruchomionych, innych programów. Program jest instalowany na serwerze pracującym pod kontrolą Windows NT (Server lub Workstation). Współpracujące z tym komputerem stacje robocze mają do wymiany informacji zainstalowany tylko niewielki plik formatu .dll. Instalacji można dokonać na każdej stacji roboczej lub automatycznie, za pomocą odpowiedniego skryptu. Działający na serwerze CyberSnoop może współpra- cować z serwerem proxy - może też pracować samodzielnie.

Dzięki centralnemu zarządzaniu CyberSnoop Enterprise nie obciąża dodatkowo ruchu w sieci lokalnej. Zatwierdza każde polecenie, które - wychodząc ze stacji roboczej - trafia do serwera. Na serwerze można - podczas konfiguracji programu - monitorować lub założyć blokady na WWW, FTP, e-mail, IRC, chat, które muszą korzystać z oprogramowania komunikacyjnego Winsock. Monitorowanie ruchu w sieci nie jest tylko prostym zapisem wszystkich połączeń. Dzięki funkcji QuickLink administrator programu może błyskawicznie połączyć się z każdym adresem.

CyberSnoop nie jest programem filtrującym w pełnym tego słowa znaczeniu i nie ma wbudowanej listy zakazanych adresów. Dla kontroli dostępu do Internetu udostępnia dwie listy: Allow (Dozwolona) i Block (zablokowana), które mogą dotyczyć stron WWW, usług FTP, adresów e-mail, grup dyskusyjnych czy chatów. Odpowiednie adresy do zablokowania mogą być ustalane przez administratora programu. Początkowo program pracuje w konfiguracji Monitorowanie i Dozwolona. Dopiero po pewnym czasie administrator ma możliwość stworzenia listy Zablokowana. CyberSnoop może także korzystać ze słów kluczowych - zastosowano je przede wszystkim z myślą o ochronie szczególnie narażonych na kradzież danych osobowych, takich jak numery kart kredytowych.

Jak większość tego typu programów, CyberSnoop może współpracować z kodami PICS. Możliwe jest oparcie kontroli dostępu do Internetu na podstawie kodowań PICS, nadawanych stronom WWW.

CyberSnoop jest programem, którego skuteczność działania zależy od pracy administratora systemu, w tym także od trafnego tworzenia przez niego listy adresów zablokowanych.

LittleBrother

Głównymi zaletami programu LittleBrother są szczegółowy monitoring korzystania z Internetu w czasie rzeczywistym i duży wybór raportów. W odróżnieniu od innych prezentowanych produktów, które swoje właściwości zawdzięczają współpracy z serwerem proxy (są to tzw. plug-iny serwera proxy), LittleBrother jest oddzielnie pracującym serwerem, umieszczonym w monitorowanej sieci. Dlatego zamiast przechwytywać każdy pakiet na "wyjściu" do Internetu (czyli przy serwerze proxy), program skanuje informację pojawiającą się w sieci LAN i szuka pakietów przeznaczonych do wysłania do Internetu. Awaria sprzę-tu, na którym zainstalowano program LittleBrother, nie powoduje zerwania komunikacji z Internetem. Warto dodać, że jeśli z takich samych przyczyn przestanie pracować , to w sieci LAN realizacja połączeń internetowych jest niemożliwa.

LittleBrother można wykorzystywać do wytypowania użytkowników wykazujących największą aktywność w sieci, określenia najczęściej odwiedzanych serwisów i stron w Internecie albo intranecie (z podziałem na godziny pracy), uzyskiwania informacji o obciążeniu łącza, pobieranych plikach, próbach wejścia na zablokowane serwisy WWW czy przekraczania nałożonych na użytkowników limitów czasowych korzystania z Internetu. Może także służyć do blokowania dostępu do wskazanych serwisów WWW - przy podziale użytkowników na grupy o różnych przywilejach. W tym celu do programu dołączono bazę danych, która pozwala na kategoryzację serwisów WWW na 40 grup tematycznych (edukacja, rozrywka, nauka, medycyna, sztuka, muzyka, sklasyfikowano w niej - zdaniem producenta - ponad 500 tys. serwisów WWW). Ponadto można np. zezwolić na łączenie się tylko z wybranymi adresami, a dostęp do pozostałych będzie zablokowany, albo też ograniczenia te narzucić tylko w wyznaczonych godzinach, np. godzinach pracy. Można blokować również różne usługi, np. telnet, FTP, IRC lub chociażby otrzymywanie poczty z "zabronionych" adresów/IP. Podobnie jak inne programy tej klasy, LittleBrother może wykorzystywać słowa kluczowe, występujące np. w adresie URL. Jest to blokowanie na tyle skuteczne, że w przypadku zastrzeżenia słowa job zablokowany zostanie adres www.jobsites.com i wszystkie inne adresy, zawierające to słowo.

Ważną zaletą programu LittleBrother jest dokładne monitorowanie wykorzystania internetowych serwisów pod względem obciążenia łączy i liczby transmitowanych danych. Można także wykorzystać funkcję umożliwiającą wyświetlenie na ekranach użytkowników informacji, że ich praca z Internetem lub intranetem jest monitorowana, co zwykle ich dyscyplinuje.

Oferowane przez program LittleBrother raporty można tworzyć w dowolnej chwili lub też zlecić programowi wykonywanie podsumowania w określonym czasie, np. co tydzień, i przesłanie go pod wskazany adres e-mail. Raport może zawierać takie informacje, jak najaktywniejsi użytkownicy, najpopularniejsze miejsca w Internecie, godziny największej aktywności, próby połączeń z zablokowanymi miejscami, procentowy udział ruchu tworzonego przez aplikacje, takie jak WWW, FTP, e-mail, IRC i inne, szczegółowy dziennik operacji wykonywanych przez użytkownika na odwiedzanych stronach WWW. Dzięki tak szczegółowym raportom administrator systemu może skutecznie śledzić zachowanie użytkowników w sieci.

SurfWatch

Firma SurfWatch Software oferuje gamę programów filtrujących informacje z Internetu. Wśród nich są produkty pracujące jako serwer i klient dla zakładów pracy, dla domu i szkół. Dla zakładów pracy i szkół korzystających z serwera proxy (zarówno z MS Proxy dla Windows NT, jak i z Netscape Server Proxy dla Windows NT lub Solaris) dostępne są wersje Professional, Standard i Education, dla firm, które korzystają ze ściany ogniowej firmy CheckPoint dla Windows NT lub Solaris, oferowana jest wersja serwera Fire-Wall-1. Ponadto dostępne są wersje klienckie dla Windows 98, 95 i Macintoshy. Wersja Professional różni się tym od wersji Standard, że zawiera filtry (listy adresów URL) stosowane w biznesie. Jest 15 kategorii (i 70 podkategorii) takich filtrów (np. poszukiwanie pracy, gry, horoskopy, inwestowanie, handel nieruchomościami, sklepy internetowe).

Do tego należy dodać kategorie adresów wersji Standard Edition, która blokuje dostęp do stron o charakterze pornograficznym, popularyzujących przemoc i agresję, zawierających wulgaryzmy, informacje o narkotykach (6 kategorii) - tylko te listy zawierają ponad 100 tys. adresów.

Administrator systemu może dla konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników opracować szczegółowy profil dostępu do Internetu, na który składają się wybrane kategorie filtrów i różne ograniczenia czasowe (czas pracy i limity).

Jedną z funkcji SurfWatch jest Automatic Filter Updates, dzięki której można za pośrednictwem Internetu uaktualniać - według opracowanego harmonogramu - listy filtrów. Ponadto administrator może do listy filtrów dodawać własne, które przygotował na podstawie monitoringu i raportów programu.

Już podczas instalacji SurfWatch sprawia miłą niespodziankę i importuje z Windows NT grupy użytkow- ników, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe dopisanie do każdej z nich różnych poziomów przywilejów lub czasu dostępu do Internetu. Taki sposób pracy, nawiązujący do istniejącej konfiguracji systemu operacyjnego, jest coraz popularniejszy i ułatwia pracę administratorowi systemu. Kolejną zaletą SurfWatch jest raportowanie. Program zawiera liczną grupę wbudowanych raportów (20 rodzajów), które nie sprawiają kłopotu w eksportowaniu ich do określonego formatu np. w celu publikacji. Wśród dostępnych warto wymienić raporty dotyczące np. najczęściej odwiedzanych stron, najliczniejszych prób odwiedzania zablokowanych adresów, najbardziej aktywnych użytkowników, a także histogram wykorzystania serwera proxy, histogram prób dotarcia do zablokowanych kategorii i wiele innych. Większość raportów można zobrazować graficznie.

Ciekawym rozwiązaniem zaimplementowanym w programie SurfWatch jest zdalne administrowanie programem przy użyciu zwykłej przeglądarki WWW (SurfWatch Manager). Jest to o tyle praktyczne, że administrator systemu może zdalnie administrować np. kilka zakładów pracy.


TOP 200