Operatorzy mogą oferować usługi dodane, ale muszą zdobyć większe zaufanie wśród firm

Duże firmy postrzegają usługi oferowane "w chmurze" i rozwiązania zintegrowanej komunikacji (unified communications) jako naturalne rozszerzenie portfolio operatorów, podczas gdy zarządzanie infrastrukturą IT, bezpieczeństwo i przechowywanie danych uważają za zbyt ryzykowne do wyoutsourcowania.

Comarch, globalny dostawca kompleksowych rozwiązań dla telekomunikacji, ogłosił dzisiaj wyniki badania przeprowadzonego wśród dużych przedsiębiorstw europejskich, które miało na celu sprawdzenie podejścia dużych firm do świadczenia przez operatorów telekomunikacyjnych usług innych niż tradycyjna łączność. Ankietę przeprowadziła firma analityczna Telesperience na 101 firmach zatrudniających ponad 500 osób. Comarch zlecił badanie, żeby sprawdzić, jakie usługi dodane są najbardziej wartościowe z punktu widzenia dużych przedsiębiorstw.

"Zgodnie z najważniejszym komunikatem wypływającym z tego badania, operatorzy telekomunikacyjni muszą skoncentrować swoje wysiłki na zwiększeniu zaufania wśród dużych firm, którym chcieliby oferować usługi dodane" - powiedziała Teresa Cottam, dyrektor ds. badań w Telesperience.

Zobacz również:

  • Szef Comarchu w szpitalu, spółka z tymczasowym prezesem

Główne wnioski z badania Telesperience:

- Średnia liczba operatorów przypadająca na firmę to 3.8 - 74% dużych przedsiębiorstw korzysta z usług więcej niż jednego dostawcy, żeby zapewnić sobie najwyższy możliwy poziom usług

- 71% firm zmieniłoby operatora, żeby uzyskać lepszą jakość usług telekomunikacyjnych (podczas gdy 68% dokonałoby takiej zmiany, gdyby zaoferowana cena usług była niższa)

- 52% badanych uważa, że największa trudność wynikająca ze współpracy z kilkoma operatorami wiąże się z zarządzaniem wieloma kontraktami i umowami o poziomie świadczenia usług (SLA)

- Firmy deklarują niskie zaufanie do operatorów w kwestii zarządzania infrastrukturą IT i dostarczaniem usług dodanych innych niż te bezpośrednio związane z tradycyjną komunikacją

- Około 1/3 badanych przedsiębiorstw jest zainteresowana outsourcingiem zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną na rzecz operatora

oraz aż 96% spośród niech jest także zainteresowanych usługami "w chmurze"

Większość firm uważa rozwiązania zintegrowanej komunikacji za wartościową usługę i za naturalne rozszerzenie oferty operatorów.

Cały raport w języku angielskim dostępny jest pod adresem: http://bit.ly/12CIYg2

"W ostatnim czasie zauważyliśmy wzrost zainteresowania ze strony operatorów rozwiązaniami IT, które pozwalają na transformację podejścia biznesowego do segmentu klientów biznesowych. Widzimy, że operatorzy postrzegają ten segment jako istotny ze strategicznego punktu widzenia, dlatego zainicjowaliśmy we współpracy z Telesperience to badanie" - powiedziała Małgorzata Siwiec-Polikowska, kierownik marketingu w sektorze telekomunikacji Comarch.

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu to przedstawiciele kadry kierowniczej bezpośrednio odpowiadający za infrastrukturę telekomunikacyjną i zakupy IT. Wśród sektorów gospodarki objętych badaniem znajdują się m.in. przemysł, handel i usługi. Firmy objęte badaniem mają siedziby w prawie 20 krajach Europy.

To już kolejne badanie zainicjowane przez Comarch. W 2012 na 298 firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw firma Telesperience przeprowadziła badanie, które pokazało, że 8 na 10 europejskich firm z sektora MSP planuje zmienić dostawcę usług telekomunikacyjnych.

Badania zostały przeprowadzone przez brytyjską firmę analityczną Telesperience, koncentrującą się na analizie wpływu narzędzi IT na podnoszenie wydajności operatorów telekomunikacyjnych, ich elastyczności biznesowej i satysfakcji klientów. Więcej informacji znajduje się na stronie www.telesperience.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200