Operacyjna analityka biznesowa

Do podejmowania prawidłowych decyzji biznesowych często potrzebne jest "przekopanie" olbrzymich ilości danych historycznych i bieżących. Z pomocą przychodzą nowe techniki przetwarzania danych, udostępniające użyteczne analizy menedżerom liniowym. Operacyjna analityka biznesowa ma dostarczać najświeższych i dokładnych danych, przydatnych do optymalizacji procesów biznesowych - od łańcucha dostaw po obsługę klienta.

Konwencjonalna (Business Intelligence) zapewnia głównie standardowe raporty i kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa (Key Performance Indicators), opierając się na danych historycznych. Operacyjna BI pomaga "trzymać rękę na pulsie biznesu" - analizując bieżący stan operacji biznesowych, pozwala szybko reagować i dokonywać korekt mających natychmiastowy skutek.

Operacyjna BI korzysta głównie z operacyjnych pamięci danych (ODS - operational data stores) - zawierających kopie bieżących danych transakcyjnych o sprzedaży, stanie zapasów, logistyce itp. - zamiast z hurtowni danych, zawierających ogromne ilości historycznych zapisów transakcji. Takie podejście ma zapewnić możliwość elastycznego dostosowywania procesów biznesowym na poziomie liniowych jednostek biznesowych firmy (LOB - line of business). Po to, by były bardziej sprawne i efektywne. Gdy zmieniają się dane, odpowiedzialne osoby lub automatyczne procedury podejmują akcje korygujące i dostosowują te procesy do zachodzących zmian. Operacyjna BI zazwyczaj sięga do szerszej gamy źródeł danych - nie ogranicza się do danych transakcyjnych i często obejmuje dane niestrukturalizowane, logi systemowe, dane strumieni kliknięć (różne rodzaje aktywności użytkownika wchodzącego na strony WWW) itp.

Użytkowników operacyjnej BI jest zazwyczaj dużo mniej niż tradycyjnej (często tylko kilku lub kilkunastu w ramach jednego wdrożenia), a to oznacza, że w przedsiębiorstwie system taki często pracuje na poziomie oddziału czy wydziału, w wielu wypadkach poza kontrolą korporacyjnego działu IT. Od niedawna jednak większe przedsiębiorstwa zaczęły dostrzegać celowość szerszego wdrażania operacyjnej BI, obejmującego znacznie więcej użytkowników.

Wraz z pojawieniem się nowych graczy BI w chmurze, droga do operacyjnej BI może być znacznie krótsza, z mniejszymi kosztami posiadania w dłuższej perspektywie. Jest też łatwiejsza do wdrożenia w większości organizacji.

Narzędzie dla menadżerów liniowych

Podstawowy powód rosnącego zainteresowania operacyjną BI jest oczywisty: osoby działające na froncie operacyjnym mają niewielki a często żaden wgląd w bieżący stan operacji swoich działów (poza raportami, które mogą być zmanipulowane na wiele sposobów). Brak jest możliwości uzyskania wglądu w efekty codziennych operacji: efektywności sprzedaży działu handlowego czy efektywności kontroli stanu zapasów.

Tradycyjna BI jest zbyt droga, aby dopuścić szersze grono pracowników do korzystania z niej. Ponadto oferuje zazwyczaj wskaźniki dotyczące całego biznesu, a nie dane taktyczne, jak np. poziomy zapasów związane ze sprzedażą. Potrzeba wglądu w dane, które mają znaczenie dla menadżerów szczebla operacyjnego jest czynnikiem wpływającym na rozwój technologii operacyjnej analityki biznesowej.

Operacyjna analityka biznesowa wykorzystuje bieżące dane transakcyjne, inwentaryzacyjne i logistyczne do usprawniania procesów biznesowych i wypracowywania trafniejszych decyzji biznesowych.

Operacyjna analityka biznesowa


TOP 200