Operacyjna analityka biznesowa

Właściwa ocena systemu

Wartość systemu operacyjnej BI jest łatwa do określenia: jest wprost proporcjonalna do zdolności wspomagania optymalizacji działań operacyjnych, a tym samym zmniejszenia kosztów na poziomie operacyjnym.

Niektórzy menadżerzy liniowi w małym stopniu będą korzystać z możliwości rozpoznawania stanu swojego biznesu w czasie rzeczywistym, ponieważ wystarczają im analizy oparte na dużo starszych danych. Ponadto, nawet jeżeli oszczędności są realne, to mogą okazać się niewystarczające dla uzasadnienia sporych wydatków na technologie potrzebne do zbudowania silnego systemu operacyjnej BI (chociaż zazwyczaj jest to ułamek tego co trzeba wydać na większość projektów hurtowni danych w przedsiębiorstwie).

Z drugiej jednak strony, wielu menadżerów może efektywnie skorzystać z dostępu do pulpitów i możliwości wglądu w krytyczne dane operacyjne. Menadżerowie, którzy będą mieć na bieżąco orientację o stanie operacji biznesowych mogą korygować problemy a nawet automatyzować ich dostosowywanie i korekty. Będą mogli także wykorzystywać automatyczną optymalizację podstawowych procesów biznesowych wspierających poziom operacyjny. W tych sytuacjach operacyjna BI może się zamortyzować bardzo szybko.

Opracowano na podstawie InfoWorld "Operational Business Intelligence Deep Dive"


TOP 200