Operacyjna analityka biznesowa

Problemy wdrażania operacyjnej BI

Przy wdrażaniu operacyjnej BI należy wziąć pod uwagę wiele wyzwań do pokonania, a także wady, które ma ta technologia. Przed rozpoczęciem projektu operacyjnej BI trzeba uzyskać wiedzę o procesach biznesowych, dowiedzieć się czy system może szybko przechwytywać różnorodne dane bez wstrzymywania procesów, ocenić czy można użyć istniejących hurtowni danych a także ryzyko przeładowania danymi i uzyskania danych kiepskiej jakości. Ponadto trzeba znaleźć źródło złych analiz oraz zapewnić, aby operacyjna BI była zrozumiała dla niespecjalistów

\Zrozumienie procesów biznesowych zachodzących w ramach przedsiębiorstwa na pewno nie jest łatwe. Wiele z tych procesów jest tak złożonych, że niewiele osób w organizacji w pełni je rozumie. Jeżeli ma się do dyspozycji ekspertów, kłopoty z utworzeniem wartościowego, funkcjonalnego systemu operacyjnej BI będą mniejsze.

Rozpoznanie wszystkich aspektów i właściwości procesów biznesowych jest niezbędne nawet, jeżeli oznacza to konieczność wynajęcie specjalisty zewnętrznego. Trzeba sprawdzić rodzaje danych występujące w przedsiębiorstwie, ich zależności, uporządkowania, a także analizy podstawowe, drzewa decyzyjne itp. Celem jest stworzenie podstawowej struktury, która ma stanowić punkt wyjścia dla systemu operacyjnej BI.

Podstawowym wyzwaniem dla operacyjnej BI jest szybkie przechwytywanie rozproszonych i różnorodnych danych bez wstrzymywania procesów. Rozmiar danych, które muszą być zbierane w sposób ciągły, może wpływać na wydajność istniejących aplikacji i procesów wspierających na poziomie operacyjnym, a nawet zaszkodzić całemu biznesowi. Tak więc konieczne jest rozważenie, czy aby nie przyjąć tego, co jest możliwe i praktyczne, zamiast tego, co jest pożądane. W wielu przypadkach operacyjna BI musi zadowolić się pewnym podzbiorem użytecznej informacji, aby mieć pewność, że proces zbierania danych nie jest destrukcyjny.

Wiele implementacji takich systemów opiera się na istniejących hurtowniach danych, ale trzeba mieć na uwadze, że hurtownie są tworzone w oparciu o różne typy analizy danych. Systemy operacyjnej BI i wspierające ich ODS zajmują się danymi krótkoterminowymi. Hurtownie danych zawierają dane długoterminowe. Mieszanie i porównywanie danych z hurtowni danych i ODS w ramach pulpitów operacyjnej BI wymaga starannego przemyślenia właściwego ich użycia w kontekście działań operacyjnych biznesu.

Zbieranie i integrowanie danych przez ODS

Zbieranie i integrowanie danych przez ODS

Oczywistym jest też istnienie nadmiaru danych, co stwarza ryzyko przeciążenia informacyjnego lub pojawienia się danych słabej jakości. Przeciążenie informacyjne oznacza, że istnieje zbyt dużo informacji do rozpatrzenia w określonym czasie przez menadżera liniowego. Taki nadmiar informacji sprawi, że systemy operacyjnej BI mogą być dla tych menadżerów uciążliwe i mało użyteczne.

Tak jak zbyt wielu danym, tak i danym słabej jakości nie można ufać. Osoby podejmujące ważne decyzje dotyczące operacji biznesowych muszą mieć pewność, że dane na pulpicie są aktualne i poprawne. W przeciwnym razie można podejmować niewłaściwe decyzje i system analityki biznesowej utraci wiarygodność.

Kiedy tworzy się system operacyjnej BI, podstawowe analizy powinny być wystarczająco proste zarówno dla tych, którzy ten system tworzą, jak i tych, którzy wykorzystują go do wywnioskowania, jak te analizy i punkty danych funkcjonują w kontekście operacji liniowych. Analiza danych produkująca błędne i mało pomocne informacje musi być wyśledzona i wyeliminowana. Trzeba jednak pamiętać, że znalezienie przyczyny złej analityki może być tak trudne, jak znalezienie błędu w programie.

Dużym wyzwaniem jest też utworzenie operacyjnej analityki biznesowej zrozumiałej dla laików. Większość menadżerów liniowych to nie są analitycy danych czy eksperci IT i operacyjna BI musi zapewniać łatwe do opanowania, wykonane pod klucz mechanizmy. Wiele implementacji operacyjnej BI ma przesadną elastyczność i rozbudowane interfejsy. Użytkownik może wykonywać operacje drill down na specyficznych elementach raportów i pulpitów, ale jest to generalnie zbyt skomplikowane dla menadżerów tego szczebla i w konsekwencji nieefektywne.


TOP 200