Operacyjna analityka biznesowa

Operacyjna BI skupia się na procesach biznesowych dotyczących działów operacyjnych (liniowych). Dla menadżera liniowego, który jest odpowiedzialny np. za dostarczanie części do poszczególnych oddziałów produkcyjnych przedsiębiorstwa, dostępność tych części jest sprawą kluczową. Taki menadżer wyposażony w narzędzia operacyjnej BI ma wgląd do wszystkich ODS związanych z dystrybucją tych części. System BI zapewnia mu pulpit (dashboard), obrazujący krytyczne punkty danych (najmniejsza odrębna jednostka na wykresie) - takie jak poziom zapasów - czy problemy logistyki. Co więcej, menadżer dostaje powiadomienia (generowane przez odpowiednie reguły), gdy dowolny punkt danych wpada w zakres stanu alarmowego. Automatyzacja może wykonać kolejny krok: gdy zapasy obniżą się do pewnego poziomu, system przy okazji wygeneruje zamówienie i powiadomi o tym menadżera pocztą elektroniczną.

Im lepiej wizualizuje się efektywność na poziomie operacyjnym i związane z tym problemy, tym lepszą obsługę klienta można zapewnić. Jeżeli można zidentyfikować problemy z zamówieniami klientów i skorygować je, zanim pojawi się konieczność powiadomienia o nich klienta, to jest to właśnie działanie wyprzedzające, mające niebagatelny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa. Jeżeli te same problemy pojawiają się co jakiś czas, to jest to podstawa do zaprojektowania nowych wymagań biznesowych i zmiany podstawowych procesów biznesowych lub wymiany poszczególnych systemów.

Od czego zacząć?

Tworzenie systemu operacyjnej BI jest bardziej planowaniem niż wyborem technologii. Lista typowych działań obejmuje: zebranie i zintegrowanie danych z systemów produkcyjnych, generowanie raportów odpowiednich dla procesów biznesowych, tworzenie alarmów w oparciu o wartości progowe, tworzenie pulpitów dla monitorowanych procesów, zagnieżdżenie analityki biznesowej w procesach aplikacyjnych oraz zaimplementowanie systemów opartych na regułach samooptymalizacji.

Operacyjna analityka biznesowa

Konwencjonalna Business Intelligence

Zbieranie i integrowanie właściwych danych, pobieranych z właściwych systemów, jest kluczowym elementem tworzenia systemu operacyjnej analityki biznesowej. Przede wszystkim system przedstawia taką wartość, jaką mają dane, z których korzysta. Można tu wyróżnić dwa podstawowe podejścia: sięganie po dane operacyjne do fizycznych baz danych lub wykorzystanie abstraktów z baz danych.

Najpopularniejsze podejście to tworzenie ODS czasu rzeczywistego lub bliskiego czasowi rzeczywistemu, a ODS jest połączony bezpośrednio z danymi operacyjnymi lub transakcyjnymi. ODS pozwalają na integrację danych z różnych systemów źródłowych w pojedynczej strukturze, odpowiedniej dla klientów operacyjnej BI, gdzie będą wizualizowane. Dane są kopiowane, sprawdzane i transformowane z wykorzystaniem technologii integracji danych.

Trzeba mieć na uwadze to, że ODS nie jest hurtownią danych. Pamięć ta powinna być zaprojektowana dla relatywnie prostych zapytań, dotyczących małych zbiorów danych, a nie skomplikowanych kwerend odnoszących się do dużych zbiorów.


TOP 200