OpenView for Windows

Hewlett-Packard zapowiada wprowadzenie na rynek OpenView for Windows Workgroup Node Manager 1.0 - nowego programu zarządzania siecią. Jest to pierwsza handlowa wersja programu OpenView, przystosowana do pracy pod systemem Windows.

Hewlett-Packard zapowiada wprowadzenie na rynek OpenView for Windows Workgroup Node Manager 1.0 - nowego programu zarządzania siecią. Jest to pierwsza handlowa wersja programu OpenView, przystosowana do pracy pod systemem Windows.

OpenView for Windows integruje proces zarządzania węzłami sieci pracującymi pod Unixem i Windows - pozwala na wymianę informacji między konsolami pracującymi pod tymi systemami. I tak np. zainstalowany w węźle sieci program OpenView for Windows może wysyłać informacje i alarmy do innego węzła zarządzanego programem OpenView for Unix. Można więc tworzyć rozproszony, pracujący pod systemem Windows system zarządzania oddziałowymi sieciami LAN a następnie przesyłać dane o pracy tych sieci do głównego serwera zarządzania OpenView, który pracuje pod Unixem lub Windows.

OpenView for Windows Workgroup Node Manager będzie też miał wbudowane programy narzędziowe Visual OpenView, które umożliwią tworzenie aplikacji systemu OpenView za pomocą Visual Basic.

OpenView for Windows ma być dostępny w czerwcu br., a wyposażenie jednego stanowiska będzie kosztować 1495 USD (OpenView for Unix kosztuje ok. 15 tys. USD). HP pracuje obecnie nad programem OpenView for Windows NT i obiecuje, że dostępne będą procedury API, które pozwolą stosować aplikacje OpenView w środowisku różnych systemów operacyjnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200