OpenTime - planowanie kalendarza wydarzeń

W trakcie dorocznej konferencji Stowarzyszenia Poczty Elektronicznej Hewlett-Packard zaprezentował swój najnowszy produkt OpenTime, pakiet przeznaczony do planowania kalendarza wydarzeń w przedsiębiorstwach. Jego pojawienie się było związane z popularnym wśród użytkowników poglądem, uważającym planowanie kalendarza wydarzeń za jeden z najważniejszych elementów wchodzących w skład bieżących zadań przedsiębiorstwa.

W trakcie dorocznej konferencji Stowarzyszenia Poczty Elektronicznej Hewlett-Packard zaprezentował swój najnowszy produkt OpenTime, pakiet przeznaczony do planowania kalendarza wydarzeń w przedsiębiorstwach.

Jego pojawienie się było związane z popularnym wśród użytkowników poglądem, uważającym planowanie kalendarza wydarzeń za jeden z najważniejszych elementów wchodzących w skład bieżących zadań przedsiębiorstwa.

Zintegrowany z systemem OpenMail pakiet OpenTime jest przeznaczony dla dotychczasowych użytkowników systemów poczty elektronicznej w rodzaju IBM OfficeVision/VM (znanej pod nazwą PROFS). Podstawową funkcją OpenTime jest obsługa w czasie rzeczywistym planów czasu wolnego, układania terminarza spotkań oraz obsługi sieci z komputerami pracującymi na bazie różnych platform systemowych.

OpenTime oparto na opracowanym przez Corporate Software and Technologies (CS&T) programie o nazwie Unison, przeznaczonym do ustalania planu spotkań. Program Unison już kilka lat temu przystosowano do współpracy z systemem poczty elektronicznej HP OpenMail. Wprowadzone ostatnio zmiany lepiej integrują go z OpenMail.

Nowy produkt zapewnia pełen zakres usług w zakresie "planowania kalendarza" w obrębie przedsiębiorstwa, w tym m.in. możliwość ustalania terminarza spotkań i zarządzania zasobami ludzkimi. Pakiet jest dostępny dla użytkowników komputerów desktop ze środowiskiem Motif, pracujących w środowisku Windows lub MAC, a także komputerów kieszonkowych klasy PC typu HP 100LX i 200LX oraz X-terminali. Dzięki temu użytkownicy systemu OpenMail mogą otrzymywać pocztą elektroniczną zawiadomienia o spotkaniach i innych planowanych wydarzeniach, niezależnie od typu używanej przez nich platformy. OpenTime zapewnia także możliwość dwukierunkowej wymiany danych z programem PROFS, obejmującej m.in. przeglądanie planów czasu wolnego oraz łatwe przenoszenie aktualnych terminarzy z systemu PROFS na OpenTime.

Kolejne usprawnienia, obejmujące lepszą integrację z OpenMail w zakresie katalogów i administrowania systemem oraz nowe oprogramowanie klientowe dla użytkowników komputerów przenośnych pracujących w środowisku Windows, będzie dostępne w III kw. br.

Jeśli chodzi o OpenMail, to pozwala on stosującym go przedsiębiorstwom na uproszczenie architektury sieci przesyłania informacji, lepsze zarządzanie i kontrolę nad systemem oraz obniżkę kosztów. Umożliwiając bezpośrednie połączenie z podstawowymi typami klientów poczty elektronicznej oraz aplikacjami grupowymi, system OpenMail upraszcza środowisko przesyłania informacji zmniejszając lub eliminując konieczność stosowania połączeń międzysieciowych typu gateway, a także zapewnia użytkownikom możliwość tworzenia wewnętrznych katalogów przedsiębiorstwa, uproszczone adresowanie oraz dodatkowe zabezpieczenia. Zintegrowanie systemu OpenMail z programem OpenView Operations Center pozwala na zarządzanie serwerami obsługującymi przesyłanie pakietów informacyjnych z centralnej graficznej stacji roboczej, upraszczając kontrolę nad podstawowymi elementami rozproszonej sieci przesyłania informacji.


TOP 200