OpenSolaris dla komputerów mainframe

IBM i Sun poinformowały, że system operacyjny OpenSolaris w wersji przystosowanej do zarządzania komputerami typu mainframe (opracowany w ramach projektu Sirius) jest już gotowy i oprogramowanie można pobierać bezpłatnie.

System operacyjny Solaris oraz komputery mainframe System są powszechnie stosowane w centrach danych eksploatowanych przez firmy należące do sektora finansowego. Firmy takie powitają zapewne z zadowoleniem możliwość konsolidowania aplikacji Solaris z serwerami typu mainframe.

Komputery typu mainframe są też atrakcyjne dla użytkowników zainteresowanych konsolidowaniem na ich bazie serwerów linuksowych. IBM i Sun mówią, że ich inicjatywa pozwala przenosić aplikacje C/C++ (oparte na systemie Solaris) z serwerów firmy Sun na platformę System z.

Obie firmy mają nadzieję, że deweloperzy aplikacji open source pomogą im dalej rozwijać platformę OpenSolaris/mainframe, która została zaprojektowana w ścisłej współpracy z firmą badawczą Sine Nomine Associates. Firma ta pracuje obecnie intensywnie nad przeniesieniem oprogramowania Java na platformę mainframe. Prace nad tym projektem mają być zakończone pod koniec 2009 r.

IBM i Sun zademonstrowały pierwszą, roboczą wersję kodu OpenSolaris/mainframe pod koniec 2007 r. Umowa zawarta przez obie firmy przewiduje opracowanie systemu Solaris w wersji przeznaczonej do instalowania na serwerach x86 (w tym również na serwerach kasetowych). IBM uczestniczy też aktywnie w pracach nad projektem firmy Sun oznaczonym symbolem xVM (wirtualizowanie zasobów).

System OpenSolaris został ściśle zintegrowany z mainframową technologią wirtualizowania z/VM, która pozwala konfigurować w obszarze jednego fizycznego komputera mainframe tysiące wirtualnym maszyn.

Kod źródłowy systemu znajduje się tutaj, a pliki binarne i dokumentacja znajdują się tutaj.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200