OpenOffice.org 2.0.4 z rozszerzeniami "a la Firefox"

W ciągu miesiąca pakiet biurowy OpenOffice.org zostanie wzbogacony o mechanizm rozszerzeń działający podobnie jak ten, w który wyposażony jest przeglądarka Firefox.

Takie uzgodnienia zapadły na zakończonej niedawno konferencji OOoCon06 w Lionie. OpenOffice.org już wcześniej wspierał rozszerzenia, lecz obietnica udostępniania w wersji 2.0.4 mechanizmów "a la Firefox" oznacza, że znacznie łatwiej będzie takie rozszerzenia tworzyć, integrować i zarządzać nimi.

Wśród innych zapowiedzi pojawiły się sugestie, że kolejnym krokiem będzie zintegrowanie pakietu biurowego OpenOffice.org z klientem pocztowym Mozilla Thunderbird i programem kalendarzowym Sunbird. Zakres integracji nie został jeszcze ustalony. Zapowiedziano także integrację pakietu z serwerem Microsoft Exchange i z udostępnionym przez Sun Microsystems serwerem kalendarzowym Sun Calendar Server.

Deweloperzy OpenOffice.org zapowiedzieli, że nie będzie - przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości - pakietu w wersji 3.0. Zamiast kolejnej wielkiej aktualizacji deweloperzy postanowili opracowywać kwartalne aktualizacje wprowadzające nowe funkcje inkrementalnie. Wiadomo jedynie, że długofalowym celem rozwoju jest doprowadzenie do znaczącej modularyzacji pakietu, jak również do zmiany technologii interfejsu użytkownika na znany z produktów Mozilla XUL.

OpenOffice.org prowadzi obecnie konkurs na najlepsze obrazki clip-art, które zostaną dołączone do przyszłych wersji pakietu. Pula nagród wynosi 5 tys. dolarów. Więcej informacji można znaleźć pod tym adresem: http://documentation.openoffice.org/