OpenMFG: nowa wersja rozwiązania open source ERP

OpenMFG udostępnia najnowszą wersję zestawu ERP, do którego dołączony został moduł CRM i poszerzono narzędzia planowania produkcji.

Oprogramowanie OpenMFG przeznaczone jest głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybutorów, a w jego skład wchodzą moduły: zarządzanie inwentaryzacją, koszty produkcji, zarządzanie zamówieniami, planowanie zasobów, zarządzanie zakupami, dostawa i odbiór towarów, zarządzanie projektami, analiza sprzedaży oraz księgowość ogólna.

Zestaw jest zbudowany w oparciu o komponenty open source, takie jak baza danych PostgreSQL, generator raportów OpenRPT oraz QT jako interfejs użytkownika. Dostawca stosuje hybrydowy model licencyjny: pobiera opłaty za licencje na oprogramowanie i zapewnia użytkownikom i partnerom dostęp do kodu źródłowego. Wszelkie rozszerzenia czy udoskonalenia dokonane przez użytkowników mogą być przekazane do OpenMFG w celu przeglądnięcia i przetestowania, a następnie istnieje możliwość włączenia ich do podstawowego produktu.

Zobacz również:

W wersji 2.0 produktu ponad 90 proc. nowych mechanizmów zostało zaprojektowanych bezpośrednio przez samych użytkowników lub w imieniu użytkowników, przez reselerów albo OpenMFG.

Nowy moduł CRM był najbardziej oczekiwanym przez użytkowników pakietu. Zawiera on m.in. narzędzia zarządzania zdarzeniami, do śledzenia komunikacji z klientami, a nowa książka adresowa przechowuje wszystkie informacje kontaktowe w jednym miejscu dla całego systemu.

Z obszaru zarządzania produkcją, udoskonalono planowanie zapotrzebowania materiałowego, obejmujące planowanie całej produkcji oraz prognozy. OpenMFG dołączyła także narzędzia zarządzania zapasami (dostarczone przez użytkowników), przeznaczone do poszerzenia kontroli nad procesem produkcyjnym. Definiując stan zapasów w określonym czasie oraz parametry inwentaryzacji i zdolności produkcyjnych, narzędzia te umożliwiają elastyczną zmianę priorytetów procesów produkcyjnych w celu rozładowywania wąskich gardeł produkcji lub realizacji nadzwyczajnych zamówień.

OpenMFG oferuje licencję stałą lub w modelu subskrypcyjnym. Subskrypcja na jedną instalację kosztuje od 1000 USD rocznie.

Inni dostawcy produktów ERP open source to Compiere, ERP5 i projekt Apache Open For Business.