OpenJDK wkracza do platformy Windows 10/ARM

Działający w ramach firmy Microsoft zespół Java Engineering Group wydał komunikat w którym informuje, że pracuje cały czas nad przeniesieniem otwartego oprogramowania Java (OpenJDK) na platformę Windows 10/ARM64 (komputery Windows 10 wyposażone w procesor ARM64) i pod koniec czerwca zakończył pierwszą fazę tego projektu.

Java

Microsoft realizuje ten projekt w ścisłej współpracy z firmą Red Hat. Warto w tym momencie przypomnieć, że omawiany tu projekt narodził się w momencie przejęcia przez Microsoft w 2019 roku firmy jClarity. Przejęcie to (pisaliśmy o tym wtedy tutaj) doprowadziło do utworzenia zespołu Java Engineering Group.

Pierwsza wersja pliku wspierającego takie rozwiązanie, opracowana przez ten właśnie zespół, jest już dostępna w repozytorium GitHub. Firma informuje, że zaobserwowała ostatnio zwiększony popyt na urządzenia zawierające procesor ARM64, zarówno na laptopy, jak i na serwery. Głównie z tego powodu, że urządzenia takie oferują lepszą efektywność energetyczną (chodzi o serwery), jak również w przypadku laptopów wydłużają żywotność baterii.

Zobacz również:

Projekt jest realizowany w oparciu o wskazówki zawarte w OpenJDK i jego aktualna wersja może obsługiwać obciążenia referencyjne, w tym bazujące na SPEC SERT i SPEC Java. Deweloperzy mogą więc już zacząć budować aplikacje przy pomocy platformy Windows 10/ARM64, korzystając z podstawowych rozszerzeń Java zawartych w oprogramowaniu Visual Studio Code for ARM64 oraz z takich narzędzi, jak Apache Maven i Gradle.


TOP 200