OpenFlow na rozdrożu

OpenFlow to jeden z ważniejszych projektów dotyczących sterowanych programowo sieci SDN. Na wczesnym etapie rozwoju SDN był tylko zestawem narzędzi. Obecnie użytkownicy z reguły nie wdrażają SDN lub OpenFlow, ale zestaw funkcji realizowanych przy ich pomocy.

Dlaczego OpenFlow?

Rozwój OpenFlow (OF) od początku był bardzo szybki, głównie dzięki organizacji Open Networking Foundation. Producenci rozwiązań SDN prezentują jednak duża liczbę własnych produktów, które nie zawsze wspierają OF. Co więcej, na jesiennym spotkaniu Open Networking User Group w Nowym Jorku, OF nie był głównym tematem dyskusji. Zainteresowanie nie było duże, a niektórzy producenci – głównie Cisco i Juniper - pokazali nawet awersję do wprowadzenia wspieranego przez ONF oprogramowania we własnych urządzeniach. Inni producenci jak HP, Brocade traktują OF jako istotną część ich urządzeń.

Wygląda na to, że OF znalazł się na rozdrożu. Analitycy zadają sobie pytanie, czy OF może odegrać znaczącą rolę w środowisku SDN w dłuższej perspektywie czasowej? Odpowiedź na to pytanie leży w zrozumieniu czym jest właściwie OpenFlow. Główna idea to zestaw powiązanych narzędzi do programowania urządzeń sieciowych. Dodatkowo OF standaryzuje elementy SDN w sprzęcie różnych producentów. Przykład może stanowić interfejs zarządzania, który utrzymywany jest niezależnie od rozwiązań zarządzania różnych producentów. Administrator obsługujący dowolne urządzenie z OF, powinien także bez problemu programować wszystkie urządzenia wspierające OF.

Zobacz również:

  • Programowalne sieci komputerowe, czyli ewolucja przesyłania danych

Wielu producentów rozszerza standardową wersję OF, w celu zapewnienia dodatkowych funkcjonalności. Dostawcy współpracują z ONF nad wprowadzeniem własnych rozszerzeń do oficjalnej wersji OF. Istnieje jednak znacząca grupa producentów, która nie widzi możliwości wspierania OF we własnych produktach. Twierdzą, że nie są dostępne wszystkie funkcjonalności, jakich wymaga część użytkowników.

Kto wykorzystuje OpenFlow?

Środowisko sieciowe jest zdania, że SDN oznacza trochę więcej niż OpenFlow. Narzędzia do programowania sieci nie muszą używać OF w celu poprawnej realizacji procesów SDN. OF jest tylko jednym narzędziem spośród wielu, wykorzystywanym w SDN. Nie można jednak minimalizować jego wpływu na inne narzędzia. Dostawcy wykorzystują OF w wielu komercyjnych produktach. Warto przytoczyć kilka przykładów:

  • HP wykorzystuje OpenFlow w kilku produktach. HP VAN kontroler wykorzystuje protokół do programowania przełączników sieciowych w aplikacjach takich jak Network Optimizer, która oferuje dynamiczne programowanie QoS dla Microsoft Skype for Business (Lync)
  • Brocade Vyatta Controller korzysta z kodu OpenDaylight oraz wykorzystuje OpenFlow jako jedną z opcji dla programistów,
  • Cisco oferuje wsparcie dla OpenFlow w ograniczonej liczbie platform przełączników,
  • OpenFlow jest ważnym narzędziem w Open vSwitch, który wzrasta na popularności.

Wielu producentów używa OF bezpośrednio w aplikacjach SDN, ewentualnie poprzez wsparcie na różnych platformach sprzętowych. Z pewnością OF nie jest jednak powszechny w SDN. Co więcej, nie jest dostępny na każdej platformie przełączników. Nawet jeżeli jest wspierany, nie można być pewnym jakie funkcjonalności będą możliwe do wykorzystania lub czy wspierane funkcjonalności będą użyteczne w skalowalnym środowisku.

Aktywne rozwiązywanie problemów

W celu rozwiązania problemów, a także uczynienia OpenFlow bardziej przyjaznym dla producentów sprzętu, ONF stworzył różne grupy robocze i społeczności. Jedną z nowych grup roboczych ONF jest FAWG (Forwarding Abstractions Working Group). FAWG pracuje nad mechanizmami OF, które ułatwią programistom warstwy HAL (Hardware Abstraction Layer) implementować OF we własnych układach. Działalność FAWG jednoznacznie pokazuje, w jaki sposób ONF współpracuje z przemysłem. Celem jest stworzenie kompleksowych funkcji, które będą łatwiejsze do wykorzystania. Kooperacja zajmie sporo czasu, ale poczyniono pierwsze kroki. Przykładowo Broadcom – jeden z ważniejszych dostawców układów Ethernet - ogłosił specyfikację nowej generacji układu dla przełączników nazwaną OF-DPA 2.0. OF-DPA 2.0 wykorzystuje zestaw funkcjonalności wypracowanych przez grupę FAWG. NEC ogłosił, że realizuje strategiczne partnerstwo z Alcatel Lucent Enterprise, w którym NEC dostarcza kontroler ProgrammableFlow, wykorzystujący OpenFlow do programowania przełączników sprzętowych ALE.

OpenFlow w przyszłości

Przyszłość OF może rysować się w jasnych barwach. OpenFlow jest gotowy do przystosowania się względem wymagań producentów sprzętu sieciowego. Kluczowe elementy projektu rozwijane są bez przeszkód. Jeżeli OF będzie wykorzystany do zapewniania podstaw systemów sieciowych, poszczególne elementy platform zależne od producenta mogą stać się mnie ważne. Nawet jeżeli programiści będą wykorzystywali komponenty platformy - zawierające określone układy, CLI, API – nadal będą wykorzystywały jedną podstawę w postaci OF.

Z pewnością OF ma szansę na sukces w przypadku przełączników „whitebox”, na których zostanie uruchomiony kompatybilny ze sprzętem sieciowy system operacyjny, wybrany przez użytkownika. W otwartym oprogramowaniu dla przełączników zawsze znajdzie się miejsce dla OpenFlow. Użytkownik otrzyma możliwość wyboru z jakiego oprogramowania na przełączniku korzysta, a więc i wykorzystania OF. Gdy przemysł sieciowy w większych stopniu niż dotychczas otworzy się na OpenFlow, eksplozja innowacji sieciowych powinna przyspieszyć. Wykreowany zostanie rynek dla nowych aplikacji SDN. Zwiększy się elastyczność zadań, efektywna wydajność procesów IT, ponieważ OF będzie stanowił przewidywalną platformę sieciową do pracy nad tymi zadaniami.

OpenFlow jest na rozdrożu, ale nie zawróci z obranej drogi. Z pewnością wszystko co najlepsze jest jeszcze przed nim.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200