OpenDoc Developer Release

Novell wprowadził na rynek OpenDoc for Windows Developer Release 1 (DR1). DR1 łączy technologię Component Glue Novella oraz System Object Model (SOM) IBM.

Novell wprowadził na rynek OpenDoc for Windows Developer Release 1 (DR1). DR1 łączy technologię Component Glue Novella oraz System Object Model (SOM) IBM.

Dzięki OpenDoc programiści pracujący w 32-bitowym systemie operacyjnym Windows będą mogli korzystać z podziału programu na komponenty. Dostosowanie przez Novella technologii Component Glue do Standardu OpenDoc pozwoliło na dwustronną wymienialność obiektów z MS OLE 2.0. Projektanci będą mogli tworzyć komponenty w OpenDoc, które będą się zachowywać jako obiekty OLE lub sterowniki OLE (OCX), gdy będą osadzane lub edytowane w dokumencie lub w elemencie docelowym. Komponenty zaprojektowane w OpenDoc for Windows będą mogły zawierać obiekty OLE1, OLE2 i OCX. OpenDoc korzysta z techniki "przenieś i upuść" oraz udostępnia możliwość łączenia obiektów OLE i komponentów OpenDoc.

OpenDoc DR1 współpracuje z System Object Model IBM, wspomagającym języki wieloprogramowe i stosującym standard Object Management Group o nazwie Common Object Request Broker (COBRA) do dzielonego dostępu do obiektów.

Programiści mogą także sterować komponentami OpenDoc za pomocą dowolnego automatycznego sterownika OLE takiego jak MS Visual Basic. Interfejsy OSA pozwalają twórcom języków programowania na tworzenie krzyżowej platformy zbiorów poleceń.

OpenDoc for Windows DR1 oraz dokumentacja techniczna mogą być zamawiane w USA za pomocą poczty elektronicznej. Należy tylko przesłać imię i nazwisko, adres firmy oraz numer telefonu do [email protected] lub zamówienie do Compuserve w OpenDoc Forum. Zestaw projektowania programów OpenDoc for Windows dostępny jest także w serwerze FTP Novella pod adresem ftp.wordperfect.com .


TOP 200