OpenDNS: coraz większy udział w globalnych usługach DNS

Firma dostarczająca infrastrukturę i usługi internetowe obsługuje już jeden procent użytkowników internetu na całym świecie.

Chociaż dane te, podane przez firmę analityczną Quantcast, może nie są imponujące, to jednak osiągając liczbę 18 milionów użytkowników, oraz dzięki temu, że większość organizacji korzysta z usług DNS od swojego ISP, OpenDNS jest największym dostawcą usług DNS. Co więcej, w ostatnim roku firma podwoiła liczbę swoich użytkowników, mimo pojawienia się nowej konkurencji w postaci usługi DNS uruchomionej pod koniec ubiegłego roku przez Google.

OpenDNS jest wykorzystywana głównie przez organizacje poszukujące dodatkowej ochrony i lepszego filtrowania treści WWW. Wśród użytkowników jest np. 25 tys. szkół.

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200