Open source w polskim biznesie

Linux i aplikacje open source są wykorzystywane w wielu firmach, ale wciąż brakuje wiary, że są to platformy stabilne, a profesjonalne wsparcie techniczne względnie łatwo dostępne.

Linux i aplikacje są wykorzystywane w wielu firmach, ale wciąż brakuje wiary, że są to platformy stabilne, a profesjonalne wsparcie techniczne względnie łatwo dostępne.

Są sfery IT, w których open source jest technologią z wyboru, jak w wypadku hostingu oraz superkomputerów - tam systemy, takie jak lub BSD, są bardzo popularne. Przykładem jest jeden system o największej mocy obliczeniowej w Polsce: klaster Holk, znajdujący się w Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej i pracujący pod kontrolą systemu Debian GNU/Linux. Jest on wykorzystywany głównie do celów naukowych, ale czasami również do przetwarzania danych biznesowych. Typowym komercyjnym zastosowaniem klastra Holk są zaawansowane symulacje wymagające olbrzymiej ilości skomplikowanych obliczeń. Prac typowo biznesowych jest jednak stosunkowo mało, bo w większości przedsiębiorstw dość rzadko pojawia się potrzeba wykonania zadań wymagających wydajnego przetworzenia dużej liczby danych.

190 mld USD

to przewidywana w 2008 r. wartość obrotów dostawców oprogramowania komercyjnego i open source.

Ale wykorzystanie w biznesie technologii open source jest możliwe na szeroką skalę. Jak sądzi Rafał Tylman z TASK, podstawową barierą jest brak wiary w możliwość uzyskania stabilnego i profesjonalnego wsparcia technicznego. Po prostu menedżerowie chcą mieć dostawcę odpowiedzialnego za powstanie, eksploatację i wsparcie oprogramowania. Upowszechnieniu rozwiązań open source w firmach bardzo też szkodzi popularny fałszywy stereotyp, że oprogramowanie takie z zasady jest darmowe, a w efekcie jego producent może zniknąć z rynku w każdej chwili, a wówczas nie będzie nikogo, kto zapewni wsparcie. A prawda jest zupełnie inna, gdyż obecnie, oczywiście w przypadku znanych dystrybucji i dużych firm tworzących oprogramowanie (IBM, Novell, Red Hat itd.) bez problemu można kupić usługi komercyjnego wsparcia na wysokim poziomie.

Open source w polskim biznesie

Popularność Linuxa i aplikacji open source

W dziedzinie superkomputerów problem taki praktycznie nie istnieje, gdyż użytkownicy korzystający z tych maszyn są świadomi celów, potrzeb i narzędzi. Natomiast kadra zarządzająca większości przedsiębiorstw rzadko ma styczność z rozwiązaniami open source, gdyż synonimem komputera w polskich firmach jest stacja robocza lub serwer z systemem Windows. Choć trzeba przyznać, że nie dotyczy to wszystkich zastosowań.

Hosting WWW i aplikacji

Oprogramowanie open source jest powszechnie wykorzystywane do hostowania stron WWW i aplikacji tworzonych w językach oraz Perl. Tutaj zestaw Linux+Apache+MySQL+PHP (zwany popularnie stosem LAMP) w zasadzie nie ma konkurencji ze strony rozwiązań komercyjnych o zamkniętym kodzie. Jest on bardzo prosty w instalacji, konfiguracji i utrzymaniu, ma niezłą wydajność, stosunkowo prosto zapewnić mu dostateczne bezpieczeństwo i doskonale sprawdza się w przypadku zarówno małych, jak i dużych firm.

Przykładem może być jedna z największych firm hostingowych w Polsce (home.pl), która wykorzystuje dwa najważniejsze systemy open source - Linux i FreeBSD. Pracują one na wielu maszynach hostujących wirtualne serwery klientów, tworząc względnie bezpieczne i wydajne środowisko pracy izolujące aplikacje klienckie. Przy wykorzystaniu tego oprogramowania utrzymywane są domeny internetowe, strony WWW, a także poczta elektroniczna. Dla home.pl serwisy hostingowe są najważniejszą dziedziną działalności i głównym źródłem przychodów, dlatego firma zdecydowała się na rozwój własnego serwera WWW przeznaczonego do bezpiecznego i wydajnego hostowania aplikacji webowych klientów.

Niekiedy integratorzy wykorzystują znacznie więcej niż tylko serwer i system operacyjny, budując kompletne środowisko wraz z aplikacjami open source. Przykładem mogą być wdrożenia firmy WebService, należącej do grupy Solidex, gdzie strony WWW przedsiębiorstw są hostowane przy użyciu PLONE, środowiska CMS rozwijanego właśnie w tym modelu, a pracującego pod kontrolą Linux i FreeBSD (chociaż jest też jego wersja dla systemów Windows i Solaris). W środowisku tym pracują strony klientów firmy WebService (m.in. Makro Cash and Carry, Spray SA, TP Emitel, ekstranetowy portal partnerski ERA GSM, Xelion Doradcy Finansowi).

Unix wspomaga Linuxa

Są firmy, które wybierają technologię open source, kierując się przekonaniem o jej stabilności, wydajności i bezpieczeństwie, opartym na własnych doświadczeniach z systemami z rodziny Unix, do których należy także Linux. Typowym zastosowaniem Linuxa jest w tym wypadku serwer poczty elektronicznej, intranetowy albo bazodanowy, chociaż coraz częściej spotyka się wdrożenia, w których w środowisku, takim jak Linux, BSD lub Solaris, pracują najważniejsze aplikacje firmy. Są to często wewnętrzne, specjalizowane programy wykorzystujące rozwiązania klastrowe i zaawansowane technologie zabezpieczeń. W firmach takich z reguły pracują serwery korzystające z komercyjnych dystrybucji Linuxa (np. Red Hat) z najwyższym statusem płatnego wsparcia, zaś mniej ważne systemy korzystają ze swobodnych dystrybucji, takich jak Debian.

Najpoważniejszą zaletą technologii open source, podkreślaną przez integratorów, jest elastyczność rozwiązania, ułatwiająca dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta. W przypadku rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa szczególnie istotna jest też możliwość przeprowadzenia audytu kodu przez ekspertów z przedsiębiorstwa oraz deweloperów.

Mieszanka otwartego i zamkniętego kodu

W niektórych przedsiębiorstwach rozwiązania open source współpracują z tradycyjnym oprogramowaniem komercyjnym. Jednym z przykładów jest firma CEMET SA, która już od 2000 r. wykorzystuje bazę danych Oracle pracującą w systemie Linux z komercyjnym wsparciem technicznym. Z bazy tej korzystają najważniejsze aplikacje w firmie - Logistyka firmy Nodus oraz CDN Egeria firmy Comarch, a także firmowy intranet. Ten ostatni, pełniący rolę systemu obiegu dokumentów, jest rozwijany za pomocą technologii PHP w środowisku serwera Apache i został w pełni zintegrowany z systemem ERP. Aplikacje te pracują jednak w środowisku terminalowym Windows Server, łącząc się z terenowymi oddziałami firmy przy wykorzystaniu kanałów VPN. Robert Gawron, kierownik Działu Informatyki CEMET SA, jest zdania, że open source daje przede wszystkim możliwość względnie łatwego rozbudowywania i dostosowania aplikacji do potrzeb firmy, zaś komercyjne wsparcie techniczne daje pewność, że system będzie działał niezawodnie. W efekcie zintegrowanie systemów open source z rozwiązaniami stricte komercyjnymi jest nie tylko możliwe, ale przynosi wymierne korzyści biznesowe - uważa Robert Gawron.


TOP 200