Onet.pl SA: zmiany w zarządzie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onet.pl SA zmieniło i rozszerzyło skład jej zarządu.

Piotr Wilam, dotychczasowy wiceprezes Onet.pl SA został odwołany z zajmowanego stanowiska. P. Wilam jednocześnie zrezygnował z pracy w spółce zarządzającej portalem. Jego miejsce zajął Jan Łukasz Wejchert, powołany na stanowisko wiceprezesa jako przedstawiciel holdingu ITI. Tomasz Kolbusz pozostał na stanowisku prezesa Onet.pl SA.

Jednocześnie WZA podjęło decyzję o rozszerzeniu zarządu Onet.pl SA z dwóch do siedmiu osób. W skład zarządu weszły osoby z Grupy Onet.pl.