Olivetti uzyskała zgodę na przejęcie Telecom Italia

Consob, organ kontrolujący włoski rynek giełdowy, zaakceptował nową ofertę Olivetti dotyczącą przejęcia Telecom Italia (TI). Oferta warta 58 mld USD została po raz pierwszy przedstawiona przez Olivetti 20 lutego. Ostateczne dopuszczenie do zakupu TI zależne jest od uzyskania przez Olivetti pozwolenia na sprzedaż części swoich udziałów w Infostradzie i Omnitelu niemieckiemu partnerowi - Mannesmann AG.

Consob, organ kontrolujący włoski rynek giełdowy, zaakceptował nową ofertę Olivetti dotyczącą przejęcia Telecom Italia (TI). Oferta warta 58 mld USD została po raz pierwszy przedstawiona przez Olivetti 20 lutego. Ostateczne dopuszczenie do zakupu TI zależne jest od uzyskania przez Olivetti pozwolenia na sprzedaż części swoich udziałów w Infostradzie i Omnitelu niemieckiemu partnerowi - Mannesmann AG.

Zatwierdzenie oferty przejęcia przez Consob oznacza, że TI ma wstrzymać wszelkie działania obronne do czasu, aż nie poprze ich co najmniej 30% jej akcjonariuszy. Dotyczy to również planów połączenia się z Telecom Italia Mobile. Przejęcie TI przez Olivetti zostanie sfinalizowane, jeśli opowie się za nim 67% akcjonariuszy największego włoskiego operatora.

***

Firma Olivetti ponowiła próbę przejęcia Telecom Italia

Zakwestionowano ofertę przejęcia Telecom Italia przez Olivetti

Olivetti zamierza przejąć Telecom Italia