Olimpiada Informatyczna

Będę wdzięczny za zamieszczenie na łamach Pańskiego czasopisma następującego wyjaśnienia do informacji o Olimpiadzie Informatycznej, która ukazała się w Computerworldzie nr 26/1997 z dnia 30.06.97r.

Będę wdzięczny za zamieszczenie na łamach Pańskiego czasopisma następującego wyjaśnienia do informacji o Olimpiadzie Informatycznej, która ukazała się w Computerworldzie nr 26/1997 z dnia 30.06.97r.

Chciałbym sprostować informacje zamieszczone w artykule "Zostać olimpijczykiem". Olimpiadę Informatyczną powołał do życia, po spełnieniu wymogów MEN w sprawie organizacji olimpiad przedmiotowych, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Siedziba Komitetu Głównego Olimpiady jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK). Chciałbym jeszcze dodać jeszcze, ze siedzibami Okręgowych Komitetów Olimpiady są: Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, OEIiZK w Warszawie i Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu (IIUWr).

Każdego roku, przed rozpoczęciem zawodów kolejnej olimpiady ukazują się pełne materiały z poprzedniej olimpiady oraz z konkursów zagranicznych, w których uczestniczą polscy uczniowie. Materiały te można nabyć w OEIiZK lub w IIUWr.

<div align="right">Z głębokim poważaniem

prof. Maciej M. Sysło, Wrocław</div>


TOP 200