Oktawave wprowadza system do zarządzania kontenerami Kubernetes

Firma poinformowała o wprowadzaniu do oferty nowej usługi Oktawave Kubernetes Service (OKS), w ramach której użytkownik ma możliwości uruchomienie w ciągu kilku minut na jej chmurowej infrastrukturze IT gotowego klastra Kubernetes i następnie bezpłatnego przetestowania usługi.

Usługa wspiera zespoły programistów, administratorów i inżynierów DevOps w procesie wdrażania i testowania aplikacji webowych i serwisów backend. Wszelkie zasoby do zarządzania klastrem Kubernetes są udostępniane przez Oktawave bezpłatnie.

System do zarządzania Kubernetesem od Oktawave ułatwia zarządzanie aplikacjami już po wdrożeniu. Pozwala dostosowywać klastry do rosnącej skali aplikacji, zapewnia ich wysoką dostępność i niższe koszty wdrożenia kolejnych wersji.

Zobacz również:

Daje też swobodę korzystania z lokalnej, hybrydowej lub publicznej infrastruktury chmury, pozwalając bez wysiłku przenosić obciążenie pracą.

Wszystkie elementy kontrolera klastra (tzw. mastera) są utrzymywane przez firmę Oktawave. Użytkownik tworzy tylko nowy klaster w panelu, który nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji. W kilka minut otrzymuje do niego dostęp i od razu może uruchamiać swoją aplikację, dzięki bezpośredniemu dostępowi do API Kubernetesa.

OKS jest zintegrowany z innymi usługami Oktawave, takimi jak wirtualne instancje serwerowe, storage blokowy czy load balancer. Dodawanie węzłów i pamięci masowych do klastra jest możliwe bezpośrednio z panelu administratora lub API.

Zasoby wykorzystane do utworzenia mastera klastra są bezpłatne. Użytkownik płaci jedynie według standardowego cennika za zużycie zasobów utworzonych w celu udostępnienia API klastra, dodania workerów oraz konfiguracji swoich aplikacji.

Aby skorzystać z systemu do zarządzania Kubernetesem należy zalogować się lub założyć konto w panelu Oktawave, a następnie przejść do sekcji OKS. Każdy użytkownik może uruchomić swój klaster samodzielnie i bezpłatnie go przetestować.


TOP 200