Okta - weryfikacja tożsamości w nowym świecie IT

Materiał promocyjny Okta, wiodący globalny dostawca rozwiązań IDM wchodzi ze swoimi produktami na rynek CEE. To dobra informacja dla organizacji, które szukają zaawansowanych, przystosowanych do nowych modeli biznesowych usług związanych z zarządzaniem tożsamością pracowników i klientów.

Biznes przenosi się do chmury, to fakt. Coraz więcej organizacji migruje tam swoje zasoby, jeszcze więcej z powodzeniem łączy środowiska tradycyjne z chmurowymi, realizując procesy w niejednorodnej infrastrukturze. Wraz ze wzrostem wykorzystania modelu chmurowego do realizacji procesów IT, czy szerzej – procesów biznesowych, pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia, związane z autentykacją użytkowników chmurowych aplikacji, z zarządzaniem tożsamością. Dotyczy to zarówno pracowników przedsiębiorstw, jak i ich klientów. W coraz bardziej rozbudowanych, a co za tym idzie skomplikowanych środowiskach, kluczową staje się potrzeba odpowiedniego monitorowania i zarządzania uprawnieniami i dostępem do zasobów. Okta znalazła skuteczne rozwiązanie, odpowiadające współczesnym wyzwaniom, przed jakimi stoją organizacje, oferując usługę zarządzania tożsamością klasy korporacyjnej, stworzoną dla chmury, ale kompatybilną z wieloma aplikacjami działającymi lokalnie.

Zagrożenia w organizacjach

Zmienna rzeczywistość biznesowa wymaga wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, które będą cyfryzować procesy biznesowe organizacji i wspierać firmę w jej rozwoju oraz ciągłemu wyzwaniu utrzymania konkurencyjności. Z wykorzystaniem narzędzi informatycznych firmy transformują swoje procesy biznesowe. Często oznacza to wyraźny ilościowy skok w wykorzystaniu dostępnych rozwiązań IT. Aby zwiększyć wydajność i produktywność, przedsiębiorstwa wykorzystują coraz więcej aplikacji chmurowych. Rozwijają też cloudowe rozwiązania własne, utrzymując jednocześnie infrastrukturę lokalną.

Zmienia się rola działów IT, które coraz częściej muszą ściśle współpracować z biznesem i nauczyć się na nowo myśleć o biznesie, by we właściwy i skuteczny sposób realizować bieżące potrzeby organizacji. Nieskuteczny dział IT to zachęta do pojawienia się zjawiska shadow IT, niekontrolowanego wykorzystania technologii w innych częściach organizacji. A to z kolei oznacza więcej niebezpiecznych punktów na styku firmy i świata zewnętrznego i tworzenie się furtek w systemie bezpieczeństwa.

Najskuteczniejszym sposobem utrzymania bezpieczeństwa i zgodności w tym coraz bardziej złożonym i w dużej mierze heterogenicznym środowisku jest monitorowanie i ochrona tożsamości poszczególnych osób. Właśnie kradzież tożsamości jest dziś najczęstszą przyczyną incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa w firmach. Według ekspertów może to być w skali globalnej nawet 81%. Firmy mają ogromy problem z tymi aspektami bezpieczeństwa, jakimi sią identyfikacja i kontrola dostępu, wpływającymi na bezpieczeństwo firmowych procesów.

Jak więc zapewnić firmowym użytkownikom bezpieczne i łatwe korzystania z technologii, której potrzebują do wykonywania swojej pracy? Drugie, równie ważne pytanie brzmi: jak bezpiecznie połączyć tradycyjny świat rozwiązań on-premise z chmurowym modelem usług świadczonych as a service?

Wyzwania technologii

Do niedawna do zarządzania tożsamością i dostępami do firmowych zasobów służył Active Directory. Jednak były to czasy, gdy wszystkie aplikacje i dane jak również tożsamości pracowników były przechowywane w siedzibie firm. Wraz z pojawieniem się chmury i odmiejscowieniem procesów, danych i tożsamości, pojawiła się wręcz paląca potrzeba realizacji zarządzania identyfikacją w inny sposób. Wiele firm nadal korzysta z Active Directory, jednak coraz częściej tożsamość pracowników przechowywana jest w aplikacjach w chmurze, takich jak Workday, RingCentral czy Google Workspace. Wobec tak istotnych zmian firmy stanęły przed wyzwaniem redefiniowania jego Identity Management (IDM) i „wymyślenia” na nowo procesów zarządzania dostępami do usług i aplikacji, nadawania ról, weryfikacji i wyznaczania zakresu dostępu.

Świat zaufał Okta

Okta to przykład sukcesu zrodzonego w nowej rzeczywistości technologicznej. Skoro rynek poszukiwał innego sposobu podejścia do IDM, opartego o realia chmury, Okta ten nowy sposób zarządzania tożsamością dostarczyła. To, co robi Okta, to nie tylko podłączanie użytkowników do chmurowych aplikacji, ale także synchronizacja informacji pomiędzy tymi aplikacjami a systemami on-premise i całkowite przejęcie roli „źródła prawdy” w organizacji. Okta może bezpiecznie łączyć pracowników nie tylko z ich aplikacjami w chmurze, ale też na przykład z aplikacjami opartymi na IoT.

Skuteczność tego modelu IDM potwierdzają rokrocznie zarówno Gartner jak i Forrester. Według tych firm analitycznych Okta jest obecnie zdecydowanym liderem w dziedzinie zarządzania dostępem. Świadczy o tym sam rynek, który docenił możliwość bezpiecznego łączenia firm z ich partnerami, dostawcami i klientami w hybrydowym środowisku informatycznym. Dzięki integracji za pomocą interfejsów API z ponad 7000 aplikacji, Okta Identity Cloud umożliwia prosty i bezpieczny dostęp dla każdego użytkownika z dowolnego urządzenia. Z tych rozwiązań korzysta obecnie ponad 10000 organizacji na świecie, w tym tacy giganci jak 20th Century Fox, Adobe, Dish Networks, Experian, Flex, LinkedIn, JetBlue, Nordstrom, Slack, Teach for America, Twilio czy News Corp.

Dzięki Okta Identity Cloud przedsiębiorstwa mogą w prosty sposób umożliwić użytkownikom końcowym dostęp do usług i aplikacji w chmurze, zapewniając jednokrotne logowanie i uwierzytelnianie wieloskładnikowe, zautomatyzowane dostarczanie i usuwanie danych, skutecznie obniżając koszty administrowania tożsamością w przedsiębiorstwie.

Teraz mogą to także robić organizacje z regionu środkowoeuropejskiego, w tym także Polski. Okta jest już oficjalnie dystrybuowana przez spółkę Octane.

Czołowy dostawca platformy IDM działa bowiem poprzez sieć partnerów. Przyjęcie takiego modelu biznesowego pozwala firmie Okta lepiej zrozumieć lokalne rynki i dopasować swoją ofertę do zidentyfikowanych w danym kraju potrzeb. Okta uważnie dobiera swoich partnerów, co pozwala jej zachować optymalny poziom usług.

Octane doskonale wpisuje się w naszą misję i ma niesamowicie udokumentowane osiągnięcia w zwiększaniu bezpieczeństwa i sukcesów organizacji, które rozpoczynają swoją podróż w kierunku cyfrowej transformacji i chmury – mówi Giovani Natalino, Head of Channel EMEA, Okta, Inc.

Rozwiązania zabezpieczające Okta są najlepszym w swojej klasie rozwiązaniem IDM, jakiego potrzebują klienci, gdy zarządzają tożsamością w dzisiejszych nowoczesnych środowiskach pracy- dodaje z kolei Michał Wycisk, odpowiedzialny m.in. za budowanie nowego rynku dla Okta w regionie CEE.

Przetestuj to sam

Kilka dużych polskich przedsiębiorstw już korzysta z tego systemu IDM. Zapewne warto samemu się przekonać, jak działa Okta i jak może wspierać organizacje. Firma umożliwiła testowanie swojego produktu TUTAJ


Okta - weryfikacja tożsamości w nowym świecie IT