Określono specyfikację dla sieci bezprzewodowych tzw. trzeciej generacji

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU) określiła specyfikacje dotyczące aspektów sieciowych technologii IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000), będącej zestawem światowych standardów dla sieci telefonii bezprzewodowej tzw. trzeciej generacji (3G).

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU) określiła specyfikacje dotyczące aspektów sieciowych technologii IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000), będącej zestawem światowych standardów dla sieci telefonii bezprzewodowej tzw. trzeciej generacji (3G).

Grupa robocza ITU, na czele której stoi Sadahiko Kano z Nippon Telegraph & Telephon, zatwierdziła standardy infrastruktury, które umożliwią komunikację telefonów komórkowych w różnych sieciach i za pomocą różnych technologii. Pozwoli to użytkownikom na dostęp do takich samych usług za pośrednictwem standardowych przewodowych linii telefonicznych i sieci komórkowych.

Obecnie każde państwo czy region świata ma własne standardy dla sieci bezprzewodowych tzw. drugiej generacji. ITU liczy, że dzięki IMT-2000 możliwe będzie wprowadzenie ogólnoświatowych standardów dla sieci trzeciej generacji. Dzięki dużej szybkości transmisji sieci te pozwolą na uzyskanie dostępu do Internetu, prowadzenie wideokonferencji, korzystanie z handlu elektronicznego, usług bankowych oraz na pobieranie plików dźwiękowych czy obrazów wideo.

Zatwierdzona specyfikacja zawiera definicje obsługi sieci, protokołów sygnalizacyjnych oraz zabezpieczeń związanych z usługami Universal Personal Telecommunication, które mają być dostępne dla abonentów niezależnie od tego, czy korzystają oni z terminala stacjonarnego czy bezprzewodowego.


TOP 200