Okablowanie na nową dekadę

Po latach miedzianej dominacji, okablowanie optyczne obsługuje już nie tylko metropolitalne pierścienie, zapewniające komunikację między oddziałami korporacji a centrami danych, ale zaczyna też wkraczać do osiedli mieszkaniowych. Transmisje o szybkości 10 Gb/s i wyższej wymagają jednak wielomodowych instalacji światłowodowych OM (Optical Multimode).

Za 3 lata globalny ruch internetowy sięgnie 767 eksabajtów, czyli przekroczy 3/4 zetabajta danych transmitowanych w ciągu roku. Wszystko za sprawą narastającego ruchu IP, obsługi zaawansowanych aplikacji biznesowych, wideokomunikacji oraz wymiany wideozbiorów między internautami. Według analityków Cisco Systems, rocznie na świecie powstaje ponad 5 eksabajta (EB) nowych danych, z których większość będzie przesyłana sieciami. Oznacza to, że okablowanie szkieletowe oraz centra przetwarzania danych muszą systematycznie dostosowywać się do rosnących wymagań w zakresie transmisji danych (wzrost pojemności baz danych i rozszerzanie pasma w okablowaniu). Jak podaje to samo źródło, w latach 2009-2014 światowy ruch IP wzrośnie 4,3 razy, dostarczając w 2013 r. ok. 56 EB nowych informacji co miesiąc, a pod koniec tego okresu nawet 63,9 EB miesięcznie. Inaczej mówiąc, w 2014 r. w obiegu znajdzie się 766,8 EB danych, czyli ponad 3/4 ZB (zetabajta), obsługiwanych przez gigantyczne centra danych.

Okablowanie na nową dekadę

Globalny wzrost ruchu IP (trafiku)

Największy udział w generowaniu tak olbrzymiego ruchu mają niemal po równo 3 sektory teleinformatyki: odbiorcy telewizji HD (IPTV/CATV), internauci korzystający z aplikacji wideo działających w czasie rzeczywistym oraz usługi biznesowe z wideokomunikacją online obsługiwaną coraz częściej z terminali mobilnych. Z punktu widzenia obciążenia szkieletu sieci, nieistotne jest, czy użytkownik korzysta z wideokonferencji stacjonarnej, czy posługuje się urządzeniem bezprzewodowym (komórka, notebook, netbook czy tablet), gdyż każdy z nich w okablowaniu szkieletu sieci stałej tworzy ruch pakietowy właściwy dla jego aplikacji - zwykle działającej w czasie rzeczywistym.

Miedzi coraz mniej

Popularność stosowanego dotąd okablowania miedzianego w sieciach szkieletowych systematycznie maleje, a jego miejsce zajmują rozwiązania optyczne, udostępniające pod każdym względem lepsze parametry transmisyjne. Jeszcze kilka lat temu taki kierunek rozwoju wcale nie był tak oczywisty z powodów czysto ekonomicznych i był przyjmowany z niedowierzaniem nawet przez specjalistów. Chociaż inżynierowie nadal pracują nad interfejsami z transmisją 100 Gb/s za pomocą kabli kat. 7 (cztery pary ekranowanej skrętki), to osiągane odległości, jak dotąd, są daleko poniżej wymaganych 100 m, przyjmowanych jako podstawa dla LAN. Wiele okoliczności wskazuje, że migracja z miedzianego okablowania LAN do optycznego będzie miała charakter trwały, jednak sam proces może ciągnąć się latami, a być może nawet nigdy się nie zakończy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200