Okablowanie miedziane kontra światłowody

Telekomunikacja jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin techniki, angażującą ogromny kapitał finansowy i zasoby ludzkie. Rzesze inżynierów pracują nad ulepszaniem systemów do przesyłu głosu ("po kablu" i w sposób bezprzewodowy), danych, obrazu czy też zintegrowanych strumieni danych.

Telekomunikacja jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin techniki, angażującą ogromny kapitał finansowy i zasoby ludzkie. Rzesze inżynierów pracują nad ulepszaniem systemów do przesyłu głosu ("po kablu" i w sposób bezprzewodowy), danych, obrazu czy też zintegrowanych strumieni danych.

Początkowo parametry kabli miedzianych w zupełności odpowiadały stawianym wymaganiom, jednak wraz z rozwojem technologii nowe rozwiązania potrzebowały coraz większej "pojemności" systemów transmisyjnych, z tego powodu coraz częściej stosuje się kable światłowodowe.

Systemy miedziane

Tabela 1. Normy specyfikujące kategorię 5/Klasę D

Tabela 1. Normy specyfikujące kategorię 5/Klasę D

Systemy miedziane, oparte na czteroparowej skrętce ekranowanej lub nieekranowanej czy też wieloparowe kable telefoniczne, są podstawą sieci telekomunikacyjnych albo sieci okablowania strukturalnego. Przełomem w rozwoju okablowania strukturalnego było uchwalenie i opublikowanie normy specyfikującej kategorię 5, czy odpowiadającą jej klasę D.

Kabel ten, o bardzo dobrych parametrach technicznych oraz relatywnie tani, stał się powszechnie uznanym i akceptowanym medium, służącym do budowy systemów teleinformatycznych wewnątrz budynków, jak i całych ich kompleksów (tzw. okablowanie kampusowe). Wygodny w układaniu, mający zaletę szybkiego, wielokrotnie powtarzalnego łączenia za pomocą złącz szczelinowych IDC (Insulation Disposal Connector), zapewniał bardzo dobre parametry transmisyjne, umożliwiając użytkowanie wielu powszechnie stosowanych protokołów opracowanych zarówno dla tej kategorii, jak i niższych. Co więcej, przy użyciu tzw. balunów można zaimplementować systemy, które pierwotnie działały na kablach koncentrycznych.

Tabela 2. Wykaz standardów określających poszczególne kategorie okablowania

Tabela 2. Wykaz standardów określających poszczególne kategorie okablowania

Jednakże wymagania użytkowników bardzo szybko rosły, więc zaczęto szukać okablowania pozwalającego na jeszcze szybsze przesyłanie danych, co jest równoznaczne z poszerzonym pasmem transmisji. Tendencja ta jest związana nie tylko z rosnącymi wymaganiami użytkowników, ale także jest to wynik dążenia do zbudowania takiego systemu okablowania, który zapewni bezpieczną pracę przyszłych, obecnie jeszcze nie używanych protokołów oraz pozwoli na obsługę wszystkich aplikacji (telefony, przesyłanie danych, telewizja, wideokonferencja) przez jeden, zintegrowany system. Stąd też można obserwować pęd producentów systemów okablowania strukturalnego w kierunku coraz to wyższych kategorii: 6, 7 (system 600 MHz), 8. Tabela 2 przedstawia normy i projekty norm specyfikujące poszczególne kategorie (klasy).

Pomiar systemu kat. 6 w opcji Permanent Link

Pomiar systemu kat. 6 w opcji Permanent Link

Jeśli chodzi o kat. 5e, to istnieje oficjalnie zatwierdzona norma specyfikująca tę kategorię, dla kat. 6 i 7 istnieją projekty, których treść ciągle ulega zmianie, natomiast o kat. 8 nie pojawiły się żadne sprawdzone informacje.

Nowością w kwestii pomiarów jest opcja Permanent Link, stosowana do testowania kat. 6, jest ona równoważna opcji Basic Link, z tym że miernik "odejmuje" od wyników pomiarów "wartości" powodowane przez używane sondy pomiarowe.

Systemy światłowodowe

W systemach okablowania strukturalnego światłowody są stosowane już od dawna, początkowo służyły do wykonywania okablowania pionowego. Obecnie coraz częściej myśli się o rozwiązaniach, w których światłowód wykorzystywany jest także do budowy okablowania poziomego, tzw. Fibre to the desk - światłowód do biurka.

Rozwiązanie typu Fibre to the desk - światłowód do biurka

Rozwiązanie typu Fibre to the desk - światłowód do biurka

Wszystkie trzy podstawowe normy dotyczące okablowania strukturalnego mówią także o technice światłowodowej, odnosi się to do sposobu projektowania i wykonywania okablowania pionowego (tzw. backbone), parametrów technicznych kabli światłowodowych, złącz, dopuszczalnych odległości itp. Dodatkowo istnieje biuletyn TSB72 Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines, przedstawiający scentralizowane okablowanie oparte na światłowodzie - tzw. rozwiązanie Fibre to the desk.

Niewątpliwie światłowody są rozwiązaniem bardziej zaawansowanym technologicznie, niemniej jednak ich testowanie w systemach okablowania strukturalnego przysparza mniej problemów i trudności, jest to związane z jedną z podstawowych zalet światłowodu, polegającą na całkowitej kompatybilności EMC i niewrażliwości poszczególnych kanałów na przesłuchy. Dzięki temu testując światłowodowy kanał transmisyjny jesteśmy zobligowani do sprawdzenie jedynie tłumienia, długości kanału, pasma transmisji (tzw. modal bandwidth) oraz tłumienia odbicia (Return Loss), a więc testuje się znacznie mniej parametrów niż w okablowaniu miedzianym, a co więcej, nie ma problemów z sondami pomiarowymi, specyficznymi dla każdego producenta okablowania i miernika.


TOP 200