Ogólnoeuropejska sieć komputerowa

Martin Bangenman, komisarz ds. telekomunikacji i informatyki przy krajach Wspólnoty Europejskiej ujawnił dokument Action Plan, który kreśli wizję budowy ogólnoeuropejskiej sieci informatycznej.

Martin Bangenman, komisarz ds. telekomunikacji i informatyki przy krajach Wspólnoty Europejskiej ujawnił dokument Action Plan, który kreśli wizję budowy ogólnoeuropejskiej sieci informatycznej.

Liczący 18 stron plan proponuje podjęcie kilku kroków w celu stopniowego budowania przez Europę społeczeństwa informatycznego. Wspólnota Europejska ma pełnić rolę organizacji pomagającej rządom poszczególnych krajów w tworzeniu warunków prowadzących do szybszego rozwoju usług i produktów informatycznych.

Action Plan przedstawia harmonogram prac, które kraje Unii podjąć muszą w najbliższym czasie. Wynikiem tych prac ma być przyjęcie szeregu standardów technicznych i prawnych, zapewnienie większego bezpieczeństwa przesyłanym przez sieci danym i ochrona własności intelektualnych.

Kraje członkowskie EC zobowiązane są podjąć do końca br. niezbędne kroki celem zapewnienia bezpieczeństwa bazom danych i zaproponować rozwiązania zmierzające do uregulowania kwestii ochrony prawnej oprogramowania i powielania go przez osoby prywatne.

Jeśli chodzi o sieci komputerowe i świadczone przez nie usługi plan proponuje, żeby kraje EC zaakceptowały do końca tego roku standard sieci ISDN (Integrated Services Digital Network - sieć cyfrowa integracją usług), jako obowiązujący przy budowie ogólnoeuropejskiej sieci komputerowej. Plan zaleca też powołanie organizacji European Forum for Basic Services, która miałaby się zająć promowaniem takich usług świadcznych przez sieci komputerowe jak transfer plików i przetwarzanie plików wideo w trybie interakcyjnym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200