Ogłoszenia z pajęczyny

Zdaniem analityków rynkowych działalność ogłoszeniowa stanowić będzie główne źródło dochodów dostawców usług internetowych.

Zdaniem analityków rynkowych działalność ogłoszeniowa stanowić będzie główne źródło dochodów dostawców usług internetowych.

Według przewidywań przedstawionych w najnowszym raporcie Forrester Research, zatytułowanym Turning Content into Cash, ma to nastąpić już w przyszłym roku. Autorzy raportu uważają, że największą barierą wzrostu jest obecnie brak wiarygodnych badań rzeczywistego wykorzystania serwisów WWW - takich, które kierują rozwojem rynku tradycyjnych mediów. Zdaniem specjalistów z Forrester Research, w roku 2000 działalność reklamowa w pajęczynie WWW ma przynieść ponad 2,5 mld USD.

W raporcie stwierdzono, że większość tradycyjnych mediów utrzymuje się w głównej mierze dzięki wpływom za reklamę. Nie ma żadnych przeciwwskazań, by inaczej miało dziać się w sieci globalnej. Zdaniem autorów raportu, w przeciwnym przypadku zwiększenie atrakcyjności dostępnych serwisów wymagać będzie coraz większych inwestycji, które mogłyby doprowadzić do drastycznego wzrostu opłat za dostęp do Internetu.

World Wide Web jest atrakcyjnym środkiem przekazu dla ogłoszeniodawców z powodu tempa swojego wzrostu i bardzo z ich pozycji wartościowej charakterystyki przeciętnego użytkownika Internetu. Taki wzrost znaczenia pajęczyny WWW w marketingu, doprowadzi zapewne do zmniejszenia ilości pieniędzy przeznaczanych na reklamę w tradycyjnych mediach, takich jak prasa czy telewizja - konkludują autorzy raportu.


TOP 200