Ogarnianie informatyki

Pakt na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce będzie jedną z najważniejszych inicjatyw towarzyszących przygotowywanemu II Kongresowi Informatyki Polskiej.

Pakt na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce będzie jedną z najważniejszych inicjatyw towarzyszących przygotowywanemu II Kongresowi Informatyki Polskiej.

Odbywający się w Poznaniu, w dniach 30 listopada - 2 grudnia br. II Kongres Informatyki Polskiej ma stać się w planach organizatorów jednym z najbardziej istotnych wydarzeń w polskiej informatyce. Jego rolą jest przede wszystkich ustanowienie punktu odniesienia do różnorodnych przyszłych dyskusji i działań. Organizatorzy kongresu chcą zaprezentować ilościowe i jakościowe analizy opisujące polską informatykę oraz jej społeczny odbiór, także w kontekście możliwości udziału polskiego środowiska informatycznego w procesie wchodzenia naszego kraju do struktur Unii Europejskiej.

O nauce informatyki

Przygotowaniem programu II Kongresu zajmuje się kilkunastoosobowy zespół, który odpowiedzialność za merytoryczną zawartość poszczególnych sesji podzielił między kilku swoich członków. Zdzisław Szyjewski, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zajmie się przygotowaniem wniosków wypływających z raportu z poprzedniego Kongresu widzianego z perspektywy czterech lat. Jacek Niwicki z Cyfronetu i prof. Ryszard Tadeuszewicz przygotują sesję poświęconą kształceniu informatycznemu w Polsce. Będzie z nią korespondować blok programowy dotyczący pierwotnej części informatyki wyrosłej z nauk matematycznych.

Podczas II Kongresu Informatyki Polskiej mowa będzie także o roli zawodu informatyka, nowych wyzwaniach stojących przed informatyką w naszym kraju, rozwoju polskich firm informatycznych czy wreszcie związku informatyki z kulturą i sztuką. W przygotowaniu tych sesji będą uczestniczyć m.in. Agnieszka Boboli, Borys Czerniejewski, Piotr Fuglewicz, Wiesław Paluszyński i prof. Jan Węglarz.

Społeczeństwo informatyczne

W trakcie prac przygotowawczych do kongresu pojawiła się idea powołania "Paktu na rzecz budowy w Polsce społeczeństwa informacyjnego". Miałby być on wzorowany na dokumentach przygotowanych przez Unię Europejską. Celem paktu jest zmobilizowanie do wspólnego działania nad tworzeniem strategii budowy społeczeństwa informacyjnego dostawców rozwiązań teleinformatycznych, użytkowników, sektora edukacyjnego i administracyjnego oraz użytkowników rozwiązań informatycznych.

Kongres organizowany jest wspólnie przez grupę organizacji informatycznych - Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania, Stowarzyszenie Systemów Otwartych, Stowarzyszenie Użytkowników Systemów Inżynierskich, Stowarzyszenie ds. Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej. Informacje o kongresie dostępne są w Internecie pod adresemhttp://www.kongres.org.pl lub bezpośrednio w biurze Komitetu Programowego w Warszawie (tel. (+22) 628 22 60, faks (+22) 693 58 93).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200