Office Open XML standardem ISO

Głosami 61 państw członkowskich organizacja ISO uznała format OOXML za międzynarodowy standard - wynika z nieoficjalnych informacji. Oficjalny komunikat spodziewany jest dopiero jutro.

Z informacji ujawnionych przez jednego z członków holenderskiego komitetu standaryzacyjnego wynika, że zdecydowana większość, bo aż 61 państw należących do organizacji ISO głosowała za uznaniem formatu Microsoftu za standard. Kolejne 16 państw wstrzymało się od głosu.

Aż 24 spośród 32 państw dysponujących głosem uprzywilejowanym miało zagłosować za uznaniem Office Open XML za standard ISO. Oznacza to akceptację 75% krajów należących do Pierwszego Połączonego Komitetu Technicznego ISO/IEC (JTC1). Decyzja mogłaby zostać uznana za nieważną, gdyby odsetek głosów za był mniejszy niż 66%.

Z pozostałych 55 krajów biorących udział w głosowaniu w statusie obserwatora za standaryzacją OOXML miało głosować 37 państw. Spośród wszystkich 87 krajów członkowskich ISO, stanowisko za odrzuceniem projektu Microsoftu zajęło 10 krajów (14%). Aby odrzucić projekt taką decyzję musiałoby podjąć 21 krajów (25%). Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę.

Tak więc, jeśli ujawnione informacje potwierdzą się to głosowanie spełni wszelkie kryteria ważności, a format Office Open XML zostanie uznany za międzynarodowy standard.

Więcej o procesie standaryzacji OOXML:

Polska ponownie za uznaniem OOXML za standard ISO

Twarda walka o open source

Zwolennicy ODF i OOXML powinni współpracować


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200