Oferta software'owa

W cenniku prezentujemy ofertę ważniejszych programów zachodnich, dostępnych na rynku polskim. Podzieliliśmy je na kilka grup tematycznych, co daje możliwość porównania cen konkurujących ze sobą programów. Poziom tych cen jest dość wysoki w stosunku do cen na rynku np. amerykańskim, szczególnie po doliczeniu cła, 22% podatku VAT i 6% podatku granicznego. Średnie ceny są (wg naszych szacunków), o ponad 50% wyższe w Polsce niż w USA. Warto tu jednak dodać, że wiele firm, obok przedstawionych w zestawieniu cen stosuje bardzo duże upusty przy sprzedaży swych pakietów dla celów edukacyjnych. Są również i takie (np. Borland), które stosują ceny promocyjne, wyraźnie tańsze u nas, niż na Zachodzie.

W cenniku prezentujemy ofertę ważniejszych programów zachodnich, dostępnych na rynku polskim. Podzieliliśmy je na kilka grup tematycznych, co daje możliwość porównania cen konkurujących ze sobą programów. Poziom tych cen jest dość wysoki w stosunku do cen na rynku np. amerykańskim, szczególnie po doliczeniu cła, 22% podatku VAT i 6% podatku granicznego. Średnie ceny są (wg naszych szacunków), o ponad 50% wyższe w Polsce niż w USA. Warto tu jednak dodać, że wiele firm, obok przedstawionych w zestawieniu cen stosuje bardzo duże upusty przy sprzedaży swych pakietów dla celów edukacyjnych. Są również i takie (np. Borland), które stosują ceny promocyjne, wyraźnie tańsze u nas, niż na Zachodzie.

Kolejnym, obok poziomu cen, orężem w walce o klienta jest zaoferowanie oprogramowania w jego ojczystym języku. Jak widać z dzisiejszego zestawienia, istnieje już całkiem pokaźna liczba spolonizowanych wersji popularnego

oprogramowania. Przoduje w tej dziedzinie Microsoft, który po polskich Windows 3.1 opracował ostatnio polską wersję arkusza kalkulacyjnego Excel i edytora Word for Windows.

Warto odnotować dużą rozmaitość i aktualność oferowanego na rynku krajowym oprogramowania. Podobne zestawienia zamieszczone w amerykańskiej prasie (np. "Info World Direct") wymieniają w większości te same nazwy pakietów. Porównując je z ofertą dostępną na naszym rynku, może mniej jest u nas oprogramowania zachodniego z takich dziedzin, jak pakiety komunikacyjne, rozliczenia i finanse czy planowanie przedsięwzięć.

Przy opracowywaniu dzisiejszego zestawienia korzystaliśmy m.in. z katalogów takich krajowych dystrybutorów i dealerów oprogramowania jak: Aplikom 2001, BudimexSoft, DHI, MSP, SoftPoint, Techmex, Wimal i wielu, wielu innych.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że dzisiejsze zestawienie nie rości sobie pretensji do pełnego przedstawienia sytuacji na rynku krajowym. Istnieje na pewno jeszcze dużo ważnych pakietów oprogramowania, które m.in. ze względu na szczupłość miejsca czy brak aktualnych informacji katalogowych nie zostały uwzględnione w dzisiejszym cenniku. Będziemy się starać wypełnić tę lukę w przyszłych zestawieniach. Dlatego też zachęcamy do nadsyłania na adres Redakcji katalogów, ulotek, ofert czy cenników tych produktów. Cennik oprogramowania produkcji krajowej wydrukujemy bezpośrednio po targach Softarg.


TOP 200