Oferta nie do odrzucenia

W Polsce następuje gwałtowny rozwój usług dostępu szerokopasmowego do Internetu.

W Polsce następuje gwałtowny rozwój usług dostępu szerokopasmowego do Internetu.

Gdy Telekomunikacja Polska przedstawiała plany sprzedaży usług ADSL, trudno było uwierzyć w prezentowane prognozy przyrostu liczby użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu. Rzeczywistość okazała się bardzo bliska ambitnym planom TP. Do grudnia br. użytkownikami Neostrady zostało ponad 180 tys. abonentów TP.

Agresywna promocja Neostrady sprawiła, że chętnych bywało więcej niż tzw. możliwości technicznych podłączenia tej usługi. Zdarzały się tygodnie, że liczba dziennych zgłoszeń instalacji Neostrady średnio o kilkadziesiąt procent przekraczała możliwości ich realizacji w centralach TP. Co więcej, przez długi czas w niektórych dużych miastach - zwłaszcza w Warszawie - brakowało dostatecznej liczby urządzeń potrzebnych do podłączania kolejnych klientów.

Inni operatorzy - z wyjątkiem Netii Telekom, której opieszałość w tym względzie trudno zrozumieć - także rozwijają usługi masowego dostępu szerokopasmowego. W listopadzie br. ofertę konkurencyjną jakościowo wobec Telekomunikacji Polskiej przedstawił Dialog. Na ograniczoną skalę dostęp szerokopasmowy oferują mniejsze firmy telekomunikacyjne i operatorzy telewizji kablowej.

Z rozmachem lukę rynkową starają się wypełnić mali lokalni dostawcy Internetu, oferując dostęp bezprzewodowy w technologii 802.11b. Wszyscy jednak - w przeciwieństwie do Telekomunikacji Polskiej - działają na ograniczonym terytorialnie obszarze i dlatego na razie to TP będzie wyznaczać w Polsce standardy dostępu szerokopasmowego. Obecnie największy operator sprzedaje prosty dostęp. Gdy jednak rynek zostanie nasycony, przyjdzie czas na oferowanie zasobów multimedialnych wymagających większych przepustowości. W tym zakresie szczegóły oferty Telekomunikacji Polskiej nie są jeszcze znane.

Sieci szkieletowe w Polsce
  • 35 tys. km - Telekomunikacja Polska

  • 11 tys. km - Tel-Energoka

  • 6 tys. km - Telekomunikacja Kolejowa

  • 5,6 tys. km - NASK
Źródło: Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006 - "Siećpospolita"

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200