Oferta aplikacji użytkowych

Najliczniejszą grupę oprogramowania stanowiły programy dla małych i średnich firm. Jedną z nowszych wersji oprogramowania dla tego sektora jest program Handel Pro (wzbogacony wersją pakietu Handel) produkcji HARPO, integrujący w jednej bazie danych wszystkie typowe rodzaje operacji wykonywanych w małych firmach. Podobną ofertę (większą i wielomodułową) przedstawiał MacroSoft (podczas Infosystemu oficjalnie zainaugurowano pracę oddziału poznańskiego). Oferta Macrosoftu prawdopodobnie latem zostanie rozszerzona o aplikacje dla Windows.

Najliczniejszą grupę oprogramowania stanowiły programy dla małych i średnich firm. Jedną z nowszych wersji oprogramowania dla tego sektora jest program Handel Pro (wzbogacony wersją pakietu Handel) produkcji HARPO, integrujący w jednej bazie danych wszystkie typowe rodzaje operacji wykonywanych w małych firmach.

Podobną ofertę (większą i wielomodułową) przedstawiał MacroSoft (podczas Infosystemu oficjalnie zainaugurowano pracę oddziału poznańskiego). Oferta Macrosoftu prawdopodobnie latem zostanie rozszerzona o aplikacje dla Windows.

Z innych firm obsługujących sektor małych firm na Infosystemie były obecne Altkom Matrix, Big Vent, , Tres.

Odbiorcy, którzy potrzebują przetwarzania baz danych przekraczających swoją objętością 100 tys. rekordów, mimo najlepszego sprzętu nie mogą się opierać na systemach DOS-owych. Systemy dla platformy HP-UX z systemem zarządzania bazą danych Informix prezentował Prokom.

Polski oddział brytyjskiej firmy JBA prezentował możliwości pakietu klasy MRP II - Biznes 400. Niemieckie oprogramowanie Comet przeznaczone na platformę Siemens-Nixdorf znalazło się w ofercie Computer Studio Kajkowski.

Na targach wystawiono też jeden z najbardziej rozwiniętych pakietów do zarządzania - SAP R/3. Jego integratorem jest w Polsce wrocławska CCS, a pierwsze wdrożenie zostanie prawdopodobnie dokonane w oddziale Henkel w Raciborzu.

Na sąsiednich targach Poligrafia prezentowano system bankowy Zorba 3000, produkcji Softbanku. Zorbę prezentowano na stoisku Xeroxa, co być może świadczy o tym, że nowy szef Bogdan Garstecki zamierza zacieśnić współpracę zarówno z Softbankiem, jak i z polskimi bankami.

Absolutną nowością wystawową był natomiast system Mercury, tworzony pod Informixem przez poznańską spółkę Polsoft z przeznaczeniem dla Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Przedsięwzięcie ma ogromne szanse powodzenia, ponieważ bank ten postanowił zaangażować się we wczesne etapy projektowania systemu.

Spotkać też można było systemy nakowe - Probank (Prokom Gdynia) oraz Dukat (Koncept Kraków), ale wydaje się że ich dostawcy nie koncentrują w pełni swoich inwestycji na tych produktach.

Rozwijany od 2 lat przez system Sezam byL jednym z nielicznych produktów przeznaczonych dla administracji.


TOP 200